24 november: informatieavond Civilant App, pilot in Bezuidenhout

Beste bewoners van het Bezuidenhout,
Het Buurt Preventie Team (BPT)-Bezuidenhout (www.bptbezuidenhout.nl) draagt al ruim 3  jaar bij aan de leefbaarheid van het Bezuidenhout. Met ruim 35 enthousiaste buurtpreventisten is het team bezig  met het verbeteren van de leefbaarheid van uw mooie wijk. Deze inspanning heeft de wijk Bezuidenhout tot zover geen windeieren gelegd. Het aantal inbraken in het Bezuidenhout is het afgelopen jaar gedaald!!
Veel inwoners van het Bezuidenhout geven aan dat de ‘zichtbaarheid’ van het buurtpreventieteam positief bijdraagt aan hun ‘gevoel’ van veiligheid. Het Buurt Preventie Team (BPT)-Bezuidenhout is natuurlijk erg blij met dit resultaat, de komende tijd gaat het team dan ook onverminderd door met de bestaande activiteiten en breiden deze waar mogelijk uit.
Bezuidenhout als ‘pilotwijk’ voor een nieuwe burgerwacht App
Met gepaste trots delen we mee dat de wijk Bezuidenhout door Civilant is geselecteerd als ‘Pilotwijk’ om onze nieuwe burgerwacht App als één van de eerste wijken van Nederland actief te gaan testen/gebruiken. Op basis van onder meer de ervaringen uit het Bezuidenhout wordt de Civilant app op termijn landelijk uitgerold.
Doel Civilant App
De Civilant App verbindt inwoners van het Bezuidenhout op een eenvoudige wijze met elkaar. U heeft altijd en overal zicht op wat er in (uw gedeelte van) het Bezuidenhout gebeurd. Gebruik van de Civilant App stelt buurtbewoners eenvoudig in staat elkaar te informeren en zo nodig te alarmeren.
Omgekeerd komen er meldingen van hulpdiensten op deze App binnen, uw wijkagent kan de Civilant app op zijn beurt weer gebruiken als belangrijke informatietool voor inwoners van het Bezuidenhout.
Informatieavond – kickoff ‘Pilot Bezuidenhout’
Wij zijn van mening dat dit een uitgelezen kans is het Bezuidenhout nog veiliger te maken en nodigen dan ook, mede namens het Buurt Preventie Team (BPT) -Bezuidenhout, ook alle ‘Bezuidenhouters’ uit op de informatieavond:
Tijdens deze avond wordt de Wijkpilot, de Civilant app en de inbreng van het Buurt Preventie Team (BPT) -Bezuidenhout, uiteraard uitgebreid toegelicht. Verder is het een leuke gelegenheid om andere betrokken ‘Bezuidenhouters’ te ontmoeten.
Namens de initiatiefnemers,  Buurt Preventie Team (BPT) -Bezuidenhout, en het Civilant team dank ik u alvast hartelijk voor uw medewerking en hoop u te zien op 24 november!

LOCATIE & TIJD
24 november 20.00
Van Heutszstraat 12
2593 PJ Den Haag