2 juli 2009: Commissie spreekt over bouwplannen Bezuidenhout

Op donderdag 2 juli vergadert de commissie Stedelijke ontwikkeling en Ruimtelijke Ordening (SRO) onder meer over het ontwerp-Bestemmingsplan Bezuidenhoutseweg.

Bezuidenhoutseweg
De commissie houdt eerst een hoorzitting over het ontwerp-Bestemmingsplan Bezuidenhoutseweg. Hierna behandelt zij het raadsvoorstel. In het plan wordt onder meer voorgesteld om de toegelaten bouwhoogte van het Zandvlietcollege te verhogen met een extra bouwlaag.

Bezuidenhout Noord
Het ontwerp Bestemmingsplan Bezuidenhout Noord, waar de commissie zich ook over buigt, toont onder meer de plannen voor de bouw van een binnenterrein van hogeschool InHolland aan de Theresiastraat.