Opruimen achtergelaten fietsen in Bezuidenhout

Achtergelaten fietsen zijn een grote ergernis voor bewoners. Er blijft te weinig stallingsruimte over voor fietsen die wel worden gebruikt. Bovendien zijn achtergelaten, soms ook kapotte, fietsen op straat een rommelig gezicht. De gemeente gaat in 2019 in alle wijken achtergelaten fietsen opsporen en opruimen.

Tussen april en september 2018 hebben toezichthouders al 7.000 achtergelaten fietsen opgeruimd. Een fiets mag niet langer dan 28 dagen ongebruikt op straat blijven staan anders wordt de fiets opgeruimd. U kunt zelf ook iets doen om uw buurt schoon te houden zoals een achtergelaten fiets melden bij de gemeente.

Achtergelaten fietsen opruimen per buurt

Toezichthouders gaan per buurt op zoek naar achtergelaten fietsen.

  • De fietsen krijgen een label en worden gefotografeerd.
  • Als de fiets er na 28 dagen nog ongebruikt staat, verwijdert het Fietsdepot Haaglanden (zie www.fietsdepothaaglanden.nl) de fiets en slaat deze 2 weken op.
  • Fietseigenaren kunnen met het tonen van een eigendomsbewijs of een passende fietssleutel en tegen betaling van € 25 hun fiets weer meenemen.
  • Fietsen worden op het fietsdepot maximaal 2 weken bewaard.
  • Niet opgehaalde fietsen worden verkocht of vernietigd.

In de ene buurt staan meer achtergelaten fietsen dan in de andere. Daarom zijn sommige buurten 1 keer per jaar aan de beurt en andere buurten 2 keer per jaar. Ook gaan de toezichthouders om de 5 weken in alle buurten fietsen controleren waarover bewoners een melding hebben gedaan. Bezuidenhout is in week 28 aan de beurt

Hoe herkent u een achtergelaten fiets?

U herkent een achtergelaten fiets aan:

  • stof en viezigheid op het zadel
  • een kapot zadel
  • een verroeste ketting of onkruid dat door het frame of een wiel groeit
  • verroeste wielen
  • ontbrekende onderdelen

U kunt helpen

Het verwijderen van fietsen is niet zo gemakkelijk als het lijkt, elke fiets is iemands eigendom. De toezichthouders zijn getraind om goed op details van verwaarlozing te letten en gaan zorgvuldig te werk. U kunt de toezichthouders helpen. Meld een achtergelaten fiets via:

Op sommige plekken in de binnenstad geldt een andere regeling. Hier krijgen fietsen die langer dan 7 dagen in een vak of rek staan een label. Kijk voor meer informatie bij Handhaving weesfietsen in de binnenstad.

Uw oude fiets wegbrengen

Rijdt uw fiets nog prima maar wilt u ervan af? Breng uw fiets dan naar een kringloopwinkel. Op de website www.allekringloopwinkels.nl vindt u een overzicht van kringloopwinkels in Den Haag. Is uw oude fiets geen opknapbeurt meer waard? Breng de fiets dan naar een afvalbrengstation. Of maak een afspraak om uw fiets als grofvuil te laten ophalen.

Uw fiets stallen

Meer informatie