16 juli 2009: Evaluatie: Haagse stadsdelen verder optimaliseren en versterken

Het college van B&W heeft de resultaten van de evaluatie van het Haagse deconcentratiebeleid aan de gemeenteraad gepresenteerd. De evaluatie toont aan dat al na een jaar de intensivering van het deconcentratiebeleid positieve effecten heeft. Het belangrijkste advies uit het rapport stuurt aan op verdere ontwikkeling van de stadsdeelaanpak en het ontwerp van een heldere overgangsstrategie naar een nog krachtiger stadsdeelorganisatie. Het college is verheugd over de resultaten van het onderzoek en onderschrijft de bevindingen.

Lees verder op de site van de gemeente en download daar het rapport