14 juli 2009: Haagse mobiliteitsvisie: duurzame bereikbaarheid van de stad

De komende tien jaar staat het Haagse mobiliteitsbeleid in het teken van duurzame bereikbaarheid. Wethouder Peter Smit (Verkeer) heeft die visie vandaag gepresenteerd in het college van B&W. In de Nota Haagse Mobiliteit en het bijbehorende Parkeerkader staan duidelijke keuzes voor onder meer vlot doorstromend autoverkeer via hoofdroutes, ruimte voor fietsers en voetgangers in woonstraten, opwaarderen van het Haagse tramnet tot het niveau van RandstadRail en vermindering parkeerdruk in woonwijken door betaald parkeren en toevoegen van parkeerplekken.

Lees hier het hele artikel