11 november: Paarden uit de modder nabij spoor

De politie Haaglanden heeft op zaterdag 7 november een paard en een pony weggehaald van een terrein aan de Loolaan in Den Haag. De dieren stonden op een modderig terrein waar geen droge ligplek aanwezig was.


De Dierenbescherming, afdeling Den Haag en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) zijn al jaren bezig om de eigenaresse te overtuigen van de erbarmelijke omstandigheden waar de dieren in verkeren. Na een laatste waarschuwing heeft de politie, samen met de Dierenambulance Den Haag, de paarden verlost uit hun situatie.


Bezorgdheid
Bewoners en andere getuigen hebben in het verleden vaker bij de Dierenbescherming hun bezorgdheid geuit over de huisvesting van de paarden. Dit leidde eerder al tot een inbeslagname van de dieren door de LID. De eigenaresse vocht deze actie echter succesvol aan waardoor de rechter oordeelde dat de paarden terug moesten keren op de Loolaan. Ook een door de LID opgemaakt proces-verbaal begin dit jaar werd geseponeerd.


Geen beschutting
Het terrein was bedekt met een dikke laag modder, waar de dieren tot de knieën in wegzakten. Als beschutting waren een zeecontainer en een oud schuurtje neergezet. Beide ‘stallen’ waren zo nat dat van beschutting eigenlijk geen sprake kon zijn.


Tien jaar
De afgelopen tien jaar hebben de LID en politie een dossier samengesteld, waaruit blijkt dat deze zaak niet op een incident berust, maar al langer speelt. Op woensdag 11 november is een proces-verbaal, samen met dit dossier, aangeboden aan de officier van justitie.


Bekijk de website van de paardencampagne.