11 december: Nieuw kader voor Haags parkeerbeleid

De gemeente Den Haag wil dat bewoners, bezoekers, bedrijven en kantoren in de komende 10 jaar goed kunnen parkeren in Den Haag. Daarvoor is een nieuw kader voor het parkeerbeleid uitgebracht. In het Parkeerkader Den Haag 2010-2020 ‘Blik in de toekomst’ staan de hoofdlijnen van het parkeerbeleid om de parkeerdruk in Den Haag beheersbaar te houden, ondanks de verdere groei van het aantal auto’s.
De gemeente kiest er nadrukkelijk niet voor om het autobezit van huishoudens te beïnvloeden. Autobezit is een vrije keuze van de burger. Maar doordat er een groot verschil is tussen vraag naar en aanbod van parkeerruimte, zijn er wel beheersmaatregelen nodig zoals gebouwde parkeervoorzieningen en betaald parkeren. Anders komt de kwaliteit van de openbare ruimte in gevaar.


Wat betekent het parkeerkader voor u?


Het parkeerkader geeft met doelen en uitgangspunten aan hoe de gemeente de parkeerproblemen in de stad wil beheersen. Maatregelen als betaald parkeren, het bouwen van parkeervoorzieningen (bij nieuwbouw en in bestaande gebieden) en het bevorderen van alternatieve vervoersmiddelen zullen de komende jaren getroffen moeten worden.


U vindt in het parkeerkader geen concrete parkeertarieven of de prijs van een parkeervergunning. Ook vindt u er niet in of in uw wijk voor parkeren in de toekomst betaald zal moeten worden. Die zaken moeten worden uitgewerkt aan de hand van het parkeerkader.


Vaststelling
Het Parkeerkader Den Haag 2010-2020 ‘Blik in de toekomst’ heeft tot half oktober 2009 ter inzage gelegen. Het stuk is op 3 december door de raadscommissie Verkeer, Milieu en Leefomgeving (VML) besproken en staat op 17 december op de agenda van de gemeenteraad om te worden vastgesteld.


U kunt het Parkeerkader Den Haag 2010-2020 en het Raadsvoorstel hier downloaden: