1 t/m 19 oktober: Nieuwe lantaarnpalen en bomen in de Van den Boschstraat

De Van den Boschstraat krijgt nieuwe lantaarnpalen en bomen. Dit is op verzoek van de bewoners van de straat en de wijkraad.
De werkzaamheden beginnen op maandag 1 oktober en duren tot en met vrijdag 19 oktober. Begonnen wordt aan het trottoir aan de even zijde in de Van den Boschstraat.

Na het aanbrengen van bomengrond, het planten van de bomen en het installeren van de nieuwe verlichting worden de stoep en de parkeervakken opnieuw bestraat. Daarnaast komen er ter hoogte van huisnummer 200 en 234 fietsvoorzieningen.

Bewonersbrief
Bewoners hebben van de gemeente bericht gekregen over de werkzaamheden en worden gevraagd hun huisvuil op een geschikte plaatst voor de vuilauto aan te bieden.
Deze brief kunt u hier lezen: Bewonersbrief Van den Boschstraat  (PDF, 272 kB)

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u bellen met de gemeente op 14 070.