1 oktober: Uitnodiging aan alle bewoners voor de bijeenkomst “Haagse Kracht in Haagse Hout”.

Geachte mevrouw, heer,
Graag nodig ik u van harte uit voor de bijeenkomsten “Haagse Kracht in Haagse Hout” ten behoeve van het opstellen van het Activiteitenprogramma 2015. 
In het activiteitenprogramma staan de thema’s leefbaarheid, welzijn, jeugd, groen en veiligheid centraal. Voor bewonersinitiatieven vanuit buurten en wijken die gericht zijn op het bevorderen van deze thema’s is een stadsdeelbudget beschikbaar.
Op deze bijeenkomsten kunt u aangeven welke suggesties en ideeën u heeft om uw directe leefomgeving te verbeteren. Deze worden meegenomen bij het schrijven van het activiteitenprogramma Haagse Hout 2015. Medewerkers van het Stadsdeel Haagse Hout zijn bij de bijeenkomst aanwezig om uw vragen te beantwoorden en uw ideeën te noteren. Ook ben ik zelf een deel van iedere bijeenkomst aanwezig. De hoofdlijnen van het beleid voor Haagse Hout zijn eerder vastgelegd in het stadsdeelplan 2012 – 2015 en kunt u vinden op www.denhaag.nl/haagsehout.
De bijeenkomst voor Bezuidenhout Midden, Oost en West vindt plaats op woensdag 1 oktober van 19.30 uur tot 21.30 uur in het Buurtcentrum Bezuidenhout, Johannes Camphuijsstraat 25.
U kunt u aanmelden voor deze bijeenkomsten via haagsehout@denhaag.nl. Ik kijk ernaar uit u te ontmoeten en uw initiatieven te horen. Graag tot 1 oktober!
Met vriendelijke groet,
Ingrid van Engelshoven, 
Wethouder kenniseconomie, internationaal, jeugd, onderwijs en stadsdeelwethouder Haagse Hout.