€ 6,5 miljoen voor verbetering Haagse basisscholen

Het Haagse college van burgemeester en wethouders wil graag de luchtkwaliteit en de toiletten verbeteren van de basischolen in Den Haag. Hier heeft het college € 6,5 miljoen voor over.
Het gaat hierbij om € 4,8 miljoen voor het binnenklimaat en € 1,7 miljoen voor betere toiletten. Dit wordt verspreid over 5 jaar. Het voorstel wordt voorgelegd aan de Haagse gemeenteraad.
Ook wil het college dat schoolbesturen vanaf het jaar 2012 bij de gemeente een toeslag van 10% op het nieuwbouwbudget voor lesgebouwen kunnen aanvragen.

Extra geld in 2010
In 2010 stelde de gemeenteraad al een bedrag van € 8,6 miljoen beschikbaar voor de verbetering van de luchtkwaliteit. Met dit bedrag konden ongeveer 90 van de 150 schoolgebouwen worden aangepakt. Nu kan met het extra geld ook het binnenklimaat van de rest worden verbeterd.