Speel-o-theek Reglement

Speelgoedreglement

Het lenen en terugbrengen van speelgoed kan alleen tijdens de openingstijden van de speelotheek op:

woensdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur
vrijdagochtend 9.30 tot 11.30 uur

• Lidmaatschapkost 20 euro per jaar voor een gezinskaart
• Met een gezinskaart kunnen per keer 4 stuks speelgoed geleend worden.
• De standaard uitleentermijn van speelgoed is 3 weken.
• Tijdens de zomervakantie is de uitleenperiode 6 weken.
• Let op: Wanneer u speelgoed leent, dient u zich bewust te zijn van het feit dat u het speelgoed in bruikleen heeft. Het speelgoed valt onder uw verantwoordelijkheid zodra u de speelotheek ermee verlaat en u dient het speelgoed compleet in te leveren. Wij gaan  er vanuit dat u het speelgoed compleet en schoon heeft mee gekregen, kijkt u het dus a.u.b. na bij het lenen.
• Als speelgoed kwijt of stuk is geraakt, wilt u dit dan zo snel mogelijk bij ons melden. Wacht dus niet tot u het speelgoed terug brengt.
• Bij kwijtgeraakt speelgoed brengen wij een boete van € 3,– in rekening.
Bij een kwijtgeraakt onderdeel van speelgoed brengen wij een boete van € 1,– in rekening. Bij te laat speelgoed terugbrengen brengen wij een boete van € 0,50 per week in rekening. Bij een volgend bezoek dient dit betaald te worden.

De speelotheek werkt hetzelfde als een bibliotheek. Wanneer u lid bent, kunt u speelgoed lenen. Met een gezinskaart kunt u voor 20 euro per jaar 4 stuks speelgoed per keer lenen. Het speelgoed kan voor 3 weken worden geleend. Deze periode kan eenmalig verlengd worden met 3 weken. Voor uitgebreide informatie over het lenen van speelgoed, zie ons reglement.

Wilt u alleen uw kind laten spelen en niks lenen? Dat kan ook. Voor € 5,- p/j kan uw kind lekker spelen, u bent dan wel zelf de begeleider oftewel verantwoordelijk.