Locatie en adresgegevens

De Bezuidenhut staat op het Spaarwaterveld in Bezuidenhout. Het veld ligt tussen de Spaarwaterstraat en de Theresiastraat.

 

Adres :   Spaarwaterstraat 17  2593 RM  Den Haag

Email :  Bezuidenhut@Bezuidenhout.nl

Post adres :

Stichting Wijkberaad Bezuidenhout
Johannes Camphuysstraat 25
2593 CH Den Haag

Telefoon nummer : 070 – 347 7297

Wijkberaad@Bezuidenhout.nl