Voorbereiding en Bouw Bezuidenhut

Het Wijkberaad Bezuidenhout heeft op 21 maart 2016 opdracht gegeven voor de bouw van het Bezuidenhout Paviljoen op het Spaarwaterveld.
Het paviljoen zal de plaats innemen van de 2 oude zeecontainers die dienst doen als Haags Hopje. Het paviljoen krijgt een woonkamer, keuken, wc’s, opslagruimtes en een groot terras.
Afhankelijk van nog enige grondonderzoeken en de planning van de aannemer zal de bouw denkelijk kunnen starten begin mei 2016.

Financiering van de bouw is o.a. mogelijk gemaakt door enige subsidies van de gemeente Den Haag en een grote eigen bijdrage van de Stichting Wijkberaad Bezuidenhout.

Tijdens de bouwperiode van ongeveer 3/4 maanden zal het overgrote deel van het Spaarwaterveld gewoon open zijn.

Op 11 december 2015 heeft de gemeente vergunning afgegeven voor de bouw van het Bezuidenhout Paviljoen.

Vergunning Paviljoen 

Vergunning aanvraag / ontwerp besluit Gemeente hieronder :

Ontwerp beschikking BM 150925 201507504 Tussen Spaarwaterstraat ongenummerd en Theresiastraat ongenummerd

Bouwtekening

Bouwbesluittoetsing

Tekening Spaarwaterveld herinrichting

Enige impressies van het Bezuidenhout paviljoen op het Spaarwaterveld

Paviljoen 1

paviljoen 3