Bezuidenhout-Toen

door Ron. F. De Bock (1970, 1974, ISBN 90 6007 514 5)
In 1945 maakte een bombardement een eind aan het toch al zo brokkelige leven van een Haagse stadswijk: het Bezuidenhoutkwartier.
Hoewel de geschiedenis van het Bezuidenhout al begint in de eerste helft van de veertiende eeuw, gaat die van de straatsgewijze bebouwing niet meer dan honderd jaar terug. Toen begon een wijk te ontstaan die decennia lang als typisch Haags werd gekwalificeerd. Een krantenkop sprak dan ook enkele jaren terug over: ‘Een beetje Achterberg, een beetje Bordewijk en een beetje Couperus’ en niet ten onrechte, al was de samenstelling niet zo homogeen als die van andere buurten. Er was een ‘deftige’ periode, er was een periode waarin oorlog en crisis hun invloed uitoefenden en er was de laatste wereldoorlog, waarin een eind kwam aan het korte bestaan (soms nog geen 40 jaar) van tientallen straten, straten waarvan de oude afbeeldingen in dit boekje terug te vinden zijn met een beschrijving van alle facetten van het Haagse leven zoals dat weerspiegeld werd in het Bezuidenhout toen.
Haags historicus Ron. F.’ de Bock kon door te putten uit zijn tienduizenden foto’s omvattende archief een stukje historie gestalte geven en doet daarmee ongetwijfeld velen een genoegen.