Bewonersvergadering Wijkberaad Bezuidenhout 23 mei 2024

Het aantal aanmeldingen heeft de limiet bereikt (de zaal is vol).

Beste bewoner,

Weten wat er gebeurt in Bezuidenhout? Kom naar de bewonersvergadering op 23 mei. We praten je graag bij over wat het Wijkberaad Bezuidenhout en andere vrijwilligers het afgelopen jaar hebben gedaan voor wijk en bewoners om Bezuidenhout prettig en leefbaar te houden. Ook horen we graag waar nog aandacht gewenst is. Daarnaast bespreken we de stand van zaken van de bouwplannen voor de wijk en wat dat voor ons als bewoners kan betekenen.

 

Mochten er nog onderwerpen zijn waar u graag aandacht voor wilt, dan kunt u het mailen naar communicatie@bezuidenhout.nl

Hieronder volgen (na 16 mei) de agenda, het jaarverslag en de notulen van de vorige vergadering. Er volgt nog een aanvulling op het jaarverslag vanuit de werkgroepen.

Agenda Bewonersvergadering 23 mei 2024

Lees hier de agenda van de bewonersvergadering

Notulen 2023

Lees het conceptverslag bewonersvergadering van de Algemene Bewonersvergadering van Bezuidenhout 2023

Wijziging statuten

Aanleiding voor de aanpassing van de statuten is het samengaan met de Wijkvereniging Bezuidenhout-West. Het werkgebied van de Stichting Wijkberaad Bezuidenhout is daarmee uitgebreid tot heel Bezuidenhout. De doelomschrijving is aangepast aan de nieuwe situatie.  

Daarnaast zijn de statuten geactualiseerd om te voldoen aan wettelijke voorschriften van de eerder in werking getreden Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Zo zijn regels opgenomen over hoe te handelen bij ‘belet’ (tijdelijke afwezigheid) en ‘ontstentenis’ (niet meer in functie zijn) van bestuursleden. Met deze regels zorgen we ervoor dat de Stichting altijd bestuurbaar blijft.

Verder hebben we een aantal praktische zaken duidelijker geregeld, denk aan afspraken over gebruik moderne communicatiemiddelen, omgaan met tegenstrijdige belangen en de leiding van vergaderingen.

Lees de gemoderniseerde statuten van de Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

Jaarverslag 2023

Lees het jaarverslag 2023 van het Wijkberaad Bezuidenhout

Financiële stukken 2023

Lees het financiële jaarverslag 2023 van het Wijkberaad Bezuidenhout

Bouwplannen Bezuidenhout

In de wijkkrant van april troffen jullie een overzichtskaart met de bouwprojecten die in onze wijk spelen of gaan spelen. Ter vergadering zijn de aanwezigen geïnformeerd over de stand van zaken.

Bekijk de presentatie Bezuidenhout bouwplannen 2024 -2030