Wijkcentrum Bezuidenhout

Bewonersvergadering 2023

Beste bewoner, 
 
Om iedereen een comfortabele vergadering te laten bijwonen is het helaas niet meer mogelijk om  u aan te melden.  Er is zo enthousiast op onze oproep gereageerd dat de zaal inmiddels vol zit. Wij vragen hiervoor uw begrip. 
 
Mochten er nog onderwerpen zijn waar u graag aandacht voor wilt, dan kunt u het mailen naar communicatie@bezuidenhout.nl


Hieronder de agenda, het jaarverslag en de notulen van de vorige vergadering. Er volgt nog een aanvulling op het jaarverslag vanuit de werkgroepen. 

Agenda Bewonersvergadering 8 mei 2023

Lees de agenda bewonersvergadering

Jaarverslag 2022

Lees het Jaarverslag 2022 Wijkberaad Bezuidenhout

Financiële stukken 2022

Lees de financiële Jaarstukken 2022

Notulen 2022

Lees het concept verslag van de Algemene Bewonersvergadering van Bezuidenhout 2022

Activiteit aanmelden

 

Meld je aan als vrijwilliger