Werkgroep verkeer

Doel: Inventariseren verkeersknelpunten, eventueel oplossingen aangeven, bespreken met stadsdeelkantoor, politie en wegbeheerder

Werkwijze: De werkgroep komt in principe 4x per jaar bij elkaar
De werkgroep heeft een aktiepuntenlijst, waarvanuit wordt gewerkt. Een gedeelte van deze lijst is al afgewerkt.De laatste tijd is deze werkgroep niet aktief. Er zal een herstart moeten plaatsvinden aan de hand van een nieuwe lijst. Aanvulling van de Werkgroep vanuit Bezuidenhout-Oost is nodig.

Een Bezuidenhout site