Speeltuin de Wijckplaats

Doel: Bieden van een speelvoorziening aan kinderen tot 12 jaar en zorgdragen voor veiligheid van bewoners in en om de speeltuin
Dit doel wordt verwezenlijkt d.m.v.

  • Beheer sleutel van toegang van speelplaats
  • Beheer adoptiebakken
  • Onderhoud groen
  • Onderhoud terrein
  • Onderhoud speeltoestellen
  • Organiseren jaarlijkse straatspeeldag

Toezicht houden op de kinderen op de speelplaats

In 1998 ontstond deze werkgroep omdat de buurtbewoners zich ergerden aan het verval van de openbare ruimte en aan het verloren gaan van een goedlopend buurthuis. Het buurthuis is vervangen door een crèche. Dit heeft negatieve gevolgen (gehad) voor de buurt. Daarom wordt nu gestreefd naar een goede interactie tussen de vrijwilligers van de speeltuin en het personeel van de naburige crèche. Door een hoog en afsluitbaar hek en adoptiebakken te plaatsen, alsmede door onderhoud te plegen aan de speeltuin, ontvingen wij een ‘Gulden Klinker’-prijs. Daarvan is nieuw speelmateriaal aangeschaft en ook is de speeltuin heringericht en gedraineerd. De nationale straatspeeldag wordt jaarlijks georganiseerd. Gewerkt wordt aan de terugkeer van ons Buurthuis; voor jong én oud.

Speelotheek De Wyckplaats
CJG Haagse Hout
Kon. Sophiestraat 120
2595 TM Den Haag
070-7526543

Openingstijden:
Di: 19:00 – 20:00 uur
Vr: 09:45 – 11:15 uur en 15:30 – 16:45 uur

Een Bezuidenhout site