Protest sloop liduinaschool

PROTEST TEGEN MOGELIJKE SLOOP- EN NIEUWBOUWPLANNEN VAN SCHOLEN IN DE AMALIA VAN SOLMSSTRAAT. LAAT DE AMALIA MET RUST! START GROOTSCHEEPSE ACTIE Bij bewoners in Bezuidenhout-Midden is grote ongerustheid ontstaan over de plannen van de gemeente om in de Amalia van Solmsstraat twee nieuwe basisscholen vlak bij elkaar te bouwen. De gemeente wil in deze straat de huidige nog in prima staat verkerende Den Hertogschool naast een gesloopte en hergebouwde Liduinabasisschool plaatsen om zo grond vrij te maken voor nog meer nieuwbouwhuizen. Relevante links 11-5: Inspraak over huisvesting scholen Haagse Hout 22-4: Stadsdeelcie: “Scholen 2004 toesnijden op de kinderen van 2004” 800 handtekeningen overhandigd aan stadsdeelcie 13-4: Actiegroep ‘Laat Amalia met rust’ wint >> 9-4: Gemeente ziet af van sloop! Persbericht gemeente: Scholen worden niet afgebroken! Stadsdeelcommissie Haagse Hout op 20 april geheel in teken van onderwijs in de wijk Artikel uit de Bezuidenhout Koerier over de architectuur van de Liduinabasisschool De Archiwijzer over het ontwerp van de Liduinabasisschool De Digitale Hofstad over “laat de Amalia met rust!” HC 19-3: Bewoners: Blijf af van ‘de Amalia’ Flyertekst Oproep informatieavond Laat de Amalia met rust op 22 maart 2004 Brandbrief aan de stadsdeel- commissie Haagse Hout De actiegroep ‘LAAT DE AMALIA MET RUST! is tegen, want dit betekent ondermeer: nog meer bebouwing in Bezuidenhout-Midden nog minder groen sloop van de monumentale Liduina basisschool = kapitaalvernietiging nog minder speelruimte voor de kinderen nog meer parkeeroverlast nog meer verkeer van wegbrengende en halende ouders in de Amalia van Solmsstraat dus nog meer onveiligheid voor de kinderen in de buurt weer jarenlang bouwoverlast verkwisting van belastinggeld omdat de Hertogschool in 2003 en 2004 is gerenoveerd Waarom denkt de gemeente aan nieuwbouw? Op het perceel waar de Den Hertogschool nu staat, kunnen tientallen huizen of flats worden gebouwd. Dat levert veel geld op. De gemeente vindt geld blijkbaar belangrijker dan de belofte aan de buurt dat het nu wel genoeg is met het bouwen in de wijk. Bezuidenhout-Midden is omringd door de hoogbouw aan de Prinses Beatrixlaan. Er is al bijna geen groen meer. De mogelijke sloop van de monumentale Liduinabasisschool is onaanvaardbaar. Het gebouw heeft een belangrijke architectonische waarde. Maar het is ook een van de weinige historische gebouwen dat ondanks het bombardement behouden is gebleven. Sloop betekent ook veel onrust voor de ouders en kinderen van de Liduinaschool. Er moet een tijdelijk onderkomen gevonden worden, misschien wel in een andere wijk, tijdens de jarenlange sloop- en nieuwbouwperiode.

<iframesrc="

NewBabylon.OutstandingineveryDetail.2minutesfromDLVSonVimeo.https://player.vimeo.com/video/10616595?itle=0&byline=0&portrait=0″width=”400″height=”225″frameborder=”0″webkitAllowFullScreenallowFullScreen>NewBabylon.OutstandingineveryDetail.2minutesfromDLVSonVimeo.>

</iframesrc="