Koningin Sophiepark

Voor activiteiten in het Koningin Sophiepark kijk op www.sophiepark.nl

Videorapportage van het Parkfeest van 19 juni 2010

Doel

Het doel van de werkgroep is de potenties van het Koningin Sophieparkje ten volle te benutten. Dat houdt in dat we streven naar een goede inrichting en staat van onderhoud van het park, dat het een plek is waar het prettig is om te zijn en waar mensen elkaar te allen tijde ongestoord kunnen ontmoeten. Dat betekent ook dat het er schoon en veilig is, dat er geen overlast wordt veroorzaakt en dat de buurt betrokken is bij het beheer van het park. Daartoe zal nauw worden samengewerkt met de Werkgroep Bezuidenhout-Midden, de gemeente en de politie.

Nieuwsbrief
We sturen af en toe een mailing naar geïnteresseerden in het park over ontwikkelingen. Wilt u op de verzendlijst, stuur dan een mail onder vermelding van “Nieuwsbrief Sophiepark”.

Waar ligt het park?
Het park betreft het gebied tussen de Amalia van Solmsstraat, de Louise de Colignystraat, de Louise Henriëttestraat en de Koningin Sophiestraat.

Wat willen we bereiken?
1. Er moet een met de omwonenden/gebruikers afgestemd onderhoudsplan zijn voor het park waarin de volgende aspecten terugkomen:
– onderhoud voorzieningen onderhoud beplanting
– periodieke reiniging (het legen van de prullenbakken en het vegen van het park)
– actiematige reiniging (denk aan een halfjaarlijkse reiniging door buurtbewoners, reeds een aantal jaren gewoonte. Tevens is er een tweewekelijks schema voor verwijdering van zwerfvuil door bewoners gemaakt. Zie links hiernaast.
2. Er dient een met de omwonenden/gebruikers afgestemd renovatieplan te zijn.
3. Er dienen afspraken te worden gemaakt met de wijkagent over de handelwijze bij overlast, met name die die veroorzaakt wordt door hangjongeren
4. Er dienen activiteiten gericht op verlevendiging te worden georganiseerd. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan een jaarlijks zomerfeest georganiseerd door de omwonenden, of een voetbalcompetitie voor de jeugd, of een jeu de boules of tafeltennis wedstrijd.

Hoe gaan we dat bereiken?
Op 9 november 2002 hebben we een grote en zeer succesvolle schoonmaakochtend georganiseerd. Op 17 mei 2003 heeft er ook een plaatsgevonden. We hebben in 2003 een witboek opgesteld waarin onze wensen en ideeën zijn verwoord. Het park is in 2006 geheel gerenoveerd in nauw overleg met de gebruikers en omwonenden. Sindsdien is ook een schoonmaakschema opgesteld waarin elke week een ander persoon met een prikstok gedurende een uurtje het park ontdoet van zwerfvuil. Dat werkt goed en wordt zeer gewaardeerd. Meedoen? Stuur een mailtje naar sophiepark@bezuidenhout.nl.

Contactpersonen/initiatiefnemers:
Erik Geleijns, Schenkkade, 385 6806, sophiepark@bezuidenhout.nl
Ilonka Novák, Amalia van Solmsstraat 111, 329 6283
Wilco Brinkman, Amalia van Solmsstraat 114, 385 5155
Fred Neijenhuis, Amalia van Solmsstraat 117

Een Bezuidenhout site