6 minuten zone

Wanneer iemand wordt getroffen door een hartstilstand is het cruciaal dat de reanimatie wordt gestart binnen 6 minuten.

Inmiddels zijn 60 AED’s aangemeld bij Burgerhulpverlening Bezuidenhout, waarvan 15 buitenkasten. Deze AED’s zijn dus beschikbaar voor hulpverleners. Met deze aantallen beschikt het Bezuidenhout over een van de grootste, meest uitgebreide 6 minutenzone met de grootste dichtheid van AED’s en burgerhulpverleners in Nederland. De wijk is ter coördinatie in 5 verschillende sectoren verdeeld.

Meer informatie over de 6-minuten zone en over de Burgerhulpverlening Bezuidenhout vindt u op www.burgerhulpverlening-bezuidenhout.nl.

Een Bezuidenhout site