Bezuidenhout West

Column uit West (22): Kunst kijken De zeventiende editie van ’n reeks expo’s in de etalage van de Witte Anna werd begin mei met ’n bescheiden maar warm en goed gemeend applaus door vier mannen, of waren er vijf mannen, ‘officieel’ geopend. De huismeester was natuurlijk heel tevreden met alweer ’n nieuwe expo en deze keer van een van zijn huurders en hij bekeek met vrijetijds-kunstenares Cynthia trots de etalage waar prachtige, grappige , zeer kleurige vrouwen-portretten hangen. De huismeester was weer blij dat zijn huurders de hoofdingang op deze manier heel aantrekkelijk houden. Dankzij vrijwilligers die niet van praten, vergaderen, overleggen houden maar hun tijd liever besteden aan creatief mooi houden van de omgeving. Deze vrijwilligers verwachten nog nieuwe initiatieven van andere bewoners.

Cynthia Telting, bewoonster van de Witte Anna, voelde zich door de expo van professionele ontwerpster Hanneke aangetrokken en beiden kwamen met elkaar in gesprek over…..’n volgende expo die door Cynthia wordt verzorgd . Het gesprek leidde ertoe dat Cynthia een week daarna haar expo opende met een levensgroot groepsportret en zes kleinere portretten. Na ’n blik in haar oeuvre thuis vroegen we en besloot deze bewoonster haar vele vrijetijds- kunstwerken in drie edities van elk een maand in onze etalage te exposeren. ’n Doorbraak vindt ’n vrijwilliger, die sinds de opening van deze etalage bewoners en buitenstaanders wil aantrekken. Neen, dit is niet ’n eerste doorbraak. Er is al ’n bewoonster die enkele malen fraaie onderwerpen wist te exposeren en de Kerstedities hielp te ontwerpen. Er zijn verschillen bij de expo’s.

De professionelen Marcella, Chris en Hanneke laten origineel en eigen werk zien. De serieuze vrijetijds-ontwerpers laten ook eigen en origineel werk zien, maar noemen zich bescheiden niet professioneel. Dan denkt de toeschouwer terecht. Is er dan echt verschil tussen getalenteerd amateur- en professioneel werk? Deze discussie laten we over aan recensenten en voorbijgangers met ’n mening over kunst. Bewoners waarderen deze expo’s in de etalage. Ze willen niet op een wachtlijst voor ’n volgende keer. Kunstenaars in de Witte Anna zijn niet echt bezig met deze ruimte. Wisseling van ’n expo naar ’n volgende editie geeft wel steeds weer verrassende reacties. Belangstelling groeit langzaam: Verzoek van ’n werkgroep uit de wijk deze etalage enkele weken te mogen gebruiken voor werving van vrijwilligers in de wijk werd vriendelijk en in goed overleg tot veel latere datum uitgesteld. Goed signaal, dat deze kleine ruimte naast de hoofdingang bekendheid geniet op de website van Bezuidenhout en op het mededelingenbord van de Koninklijke Akademie voor Beeldende Kunsten (KABK).