Bezuidenhout Oost

Werkgroep Bezuidenhout-Oost
De werkgroep bemoeit zich graag met alles wat er gebeurt in Bezuidenhout tussen de Laan van Nieuw Oost Indie en de Carel Reinierzskade. Een keertje meepraten? Schuif dan een keer aan de eerste maandag van de maand om 19.30 uur in het wijkcentrum aan de Johannes Camphuijsstraat.

Doel

Actief opkomen voor de bewoners in dit deel van de wijk. Werkwijze: De werkgroep vergadert maandelijks en leden schuiven regelmatig aan in overleggen met gemeente en andere organisaties over ontwikkelingen in Bezuidenhout-Oost. Leden van de werkgroep overleggen regelmatig met de stadsdeeldirecteur, stadsdeelcoördinator, politie en andere gemeentelijke instanties.

Onderstaand een verslag van de vergadering van 3 november 2014


De werkgroep Bezuidenhout-Oost vergaderde maandag 3 november onder andere over de herinrichting van de straten, de vernieuwing van het NS-station Laan van Nieuw Oost-Indië en de fietssterroute door de wijk.

Door Ivar Lingen

Vanuit het Wijkberaad Bezuidenhout vertelt Jacob Snijders over de stand van zaken van de herinrichting. In december of januari reageert de gemeente over de plannen van de bewoners over de herinrichting van de straten. Ander nieuws over de herinrichting : er is één gezamenlijk overleg ontstaan dat zich bezighoudt met de herinrichting van alle pleintjes in het Bezuidenhout. Daarnaast pleit het wijkberaad al jaren voor de komst van authentieke lantaarnpalen. Een eerste kostenraming wees uit dat dit twee miljoen euro zou kosten, maar nu gaat het nog om acht ton.

Fijnstof

Het autoverkeer op de Utrechtsebaan (snelweg A12) zorgt niet voor meer fijnstof in de lucht. Dat is gebleken uit een grootschalig onderzoek, in opdracht van de gemeente. Aan zeventig procent van de fijnstof in Den Haag, kan de stad vrijwel niets doen. Zo komt veertig procent uit de natuur en dertig procent uit het buitenland. Slechts 2,5 procent van de fijnstof in de stad heeft te maken met het verkeer. En dat terwijl het Bezuidenhout zich al jaren zorgen maakt over uitlaatgassen. De werkgroep gaat daarom uitzoeken of de Gemeente Voorburg onderzoek heeft laten doen naar de fijnstof in die gemeente. Als dit niet via de website kan worden gevonden, dan zal de werkgroep contact opnemen met de gemeente Voorburg.

NS-station Laan van Nieuw Oost-Indië

Het wijkberaad heeft een gesprek gehad met de Rijksgebouwendienst over de vernieuwing van en rondom het NS-station Den Haag Laan van Nieuw Oost-Indië. Het idee is om een groot gelijkvloers plein met winkeltjes in het pand van het ministerie van sociale zaken aan te leggen. Vijf miljoen euro mag de vernieuwing van de “voorkant” van het station kosten. Vanuit de werkgroep rijst de vraag om ook goed te kijken naar het fietspad vanaf de nieuwe Veenmolen aan de IJsclubweg naar het station. Dit sluit op dit moment niet op een veilige manier aan op het station.

Fietssterroute

Het moet veiliger worden om vanaf de Laan van Nieuw Oost-Indië naar de IJsclubweg te fietsen ( en verder). Dat is het idee van de fietssterroute: een 2,3 miljoen euro kostend project. De route loopt vanuit de Haagse binnenstad via het Prins Bernhard viaduct, de Juliana van Stolberglaan, IJsclubweg, IJsclubpad, Schrepelpad, fietsbrug over de A4 en het Nieuweveensepad naar de gemeentegrens met Zoetermeer. Met het plan worden de fietsvoorzieningen op het grondgebied van de gemeente Den Haag over de gehele lengte van de route verbeterd. Een van de vijf ontbrekende schakels ligt in het Bezuidenhout Oost. Het idee is om op de Juliana van Stolberglaan, tussen de 2e De Carpentierstraat en de Laan van Nieuw Oost-Indië, een vrijliggend fietspad aan te leggen, in plaats van de huidige fietsstrook. Tussen het Stuyvesantplein en de IJsclubweg worden fietsstroken in rood asfalt aangelegd met een schrikstrook langs de geparkeerde auto’s. Op de IJsclubweg worden de fietsstroken vervangen door vrijliggende fietspaden in rood asfalt. Dat kan echter alleen als het parkeren aan de zijde van de volkstuinen van de IJsclubweg wordt opgeheven of als er grond van de volkstuinen wordt gebruikt. De tuinbouw wil geen strook van anderhalve meter kwijt, waardoor het nu mogelijk nog minimaal twee jaar duurt vooradt de fietssterroute hier wordt doorgevoerd.

Omdat het komend jaar zeventig jaar geleden is dat op 3 maart het bombardement op het Bezuidenhout geschiedde, komt er een uitgebreidere herdenking. Er liggen plannen voor een looproute vanaf Bezuidenhout-Midden met dertein foto’s van de straten hoe die er voor het bombardement uitzagen. De advies commissie openbare ruimte (ACOR) heeft het plan goedgekeurd.

Vijftien winkeliers hebben zich aangemeld voor de Bezuidenhout App. Voor zover bekend is het Bezuidenhout de eerste wijk in Nederland die een eigen app heeft ontwikkeld. In de app staan acties van winkeliers, agenda, nieuws en algemene informatie. De app is gratis te downloaden op smartphone of tablet.. Het wijkberaad verwacht minimaal duizend downloads. De app heeft ook een maatschappelijke functie : kinderen of kleinkinderen kunnen hun ouders ( die in de wijk wonen) door middel van de app ( op afstand) op de activiteiten in hun buurt wijzen. Het kan dus een sociaal isolement van ouderen tegengaan. Op 9 december zal de wethouder de app lanceren.

Het wijkberaad heeft twee vergunningsaanvragen voor dakopbouwen in de Van Reestraat voorbij zien komen. De gemeente hanteert een “kruimelregeling” omdat deze niet in het vonnis van de Raad van State expliciet is genoemd. Gaat dat tegen de uitspraak van de Raad van State in? Dat is de vraag die de juristen nu uitzoeken.

Volgens leden van de werkgroep is de gemeente begonnen met het plaatsen van fiets trommels in de DeSillestraat en is er een tijdelijke politiepost geplaatst bij de synagoge bij de Cornelis Houtmanstraat. De komst van de politiepost heeft te maken met het feit dat alle joodse instellingen in de vier grote steden extra worden bewaakt, uit angst voor aanslagen.

Op de website bezuidenhout.nl komt een standaardagenda van de werkgroep Bezuidenhout-Oost, zodat iedereen uit de wijk voortaan weet waar de werkgroep tijdens de maandelijkse vergaderingen over spreekt.