Bezuidenhout Midden

Doel
Actief opkomen voor de bewoners in dit deel van de wijk

E-mail: wbm@bezuidenhout.nl

Werkwijze
De werkgroep komt regelmatig bijeen, 1 x per 4/5 weken. De werkgroep zet zich al jaren in voor de leefbaarheid van Bezuidenhout-Midden, het gebied tussen de Schenkkade, de prinses Beatrixlaan, de Koningin Marialaan, de Theresiastraat en de Laan van NOI. Veel aandacht richt de werkgroep  op fijnstof en de Utrechtsebaan. Al enige jaren zet de werkgroep zich in om de gemeente te overtuigen om maatregelen te nemen tegen de hoeveelheid ongezonde fijnstof.

Wat doen we?
De werkgroep Bezuidenhout-Midden wil zich inzetten voor kwalitatief hoogwaardig groengebied, dat voor alle jong en oud aantrekkelijk is. Tegengaan van verkeers- en parkeeroverlast en dat houdt ondermeer het tegengaan van kantoren, die veel verkeer aantrekken.
Andere zaken zoals als de opknapbeurt Laan van NOI.