Bestemmingsplan Bezuidenhout, 1e herziening in werking getreden

Gedurende de termijn van terinzagelegging (24 oktober tot en met 4 december 2018) van het besluit van de gemeenteraad, met betrekking tot vaststelling van het bestemmingsplan Bezuidenhout, 1e herziening is beroep ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er is gedurende deze termijn geen voorlopige voorziening aangevraagd. Hierdoor is het vastgestelde bestemmingsplan op 5 december 2018 in werking getreden.

Het in werking getreden bestemmingsplan Bezuidenhout, 1e herziening is te raadplegen op:

  • de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl;
  • de gemeentelijke website: www.denhaag.nl/bestemmingsplannen;
  • digitaal en op papier bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en donderdagavond ook alleen op afspraak van 16.00 tot 20.00 uur).