Green Business Club

Het Pop Up Park is het eerste project van de Green Business Club Beatrixkwartier, welke vorig jaar van start is gegaan met participanten MN, BAM, PostNL, Bouwinvest, bewonersverenigingen van Bezuidenhout Midden, Oost en West, de gemeente en sinds kort ook met WFIA.

De bedrijven gaan met elkaar aan de slag met het verduurzamen van het Beatrixkwartier. Verduurzamen in de breedste zin van het woord: van het collectief aankopen van laadpalen voor elektrische auto’s en het delen van voorzieningen, tot het beter aangeven van de kortste looproutes naar station Laan van NOI en Den Haag Centraal en het aanleggen van het park op de braakliggende kavel.

Dat laatste initiatief moet bijdragen aan de levendigheid in het gebied, iets waar – zo hebben gebruikers in het gebied aangegeven- behoefte aan is. Het park moet een plek worden om elkaar te ontmoeten, een broodje te eten, in de winter te schaatsen en binnenkort met elkaar te volleyballen.

Kijk op onze site voor meer informatie of neem contact op met programmamanager Manja Meuleman.

 

Site        : greenbusinessclub.nl/kennisbank/?s=Beatrixkwartier

Contact : Manja@GreenBusinessClub.nl