Allerzielen: Onze dierbaren gedenken

Allerzielen, een eeuwenoude Rooms Katholieke traditie om de doden te gedenken. Hoe belangrijk voor iedereen die een dierbare verloren heeft! Als Christus Triumfatorkerk en DEZINNEN haken we hier graag bij aan.  Op donderdag 2 november bent u ’s middags én ‘s avonds van harte welkom in de Christus Triumfatorkerk om uw dierbare(n) te gedenken.

Van 14.00 – 18.00 u is er de mogelijkheid om een kaarsje op te steken, rust te zoeken, stil te zijn, te luisteren naar gepaste muziek of u te concentreren op het afscheid, dat recent of langer geleden plaats vond. Heeft u behoefte aan een gesprek dan kan dat ook. U kunt ook de naam van uw dierbare(n) in het voorbedenboek schrijven. Deze namen worden ’s avonds in de viering ook genoemd.

Van 19.00 – 20.00u is er een meditatieve viering van DEZINNEN (kerk weer open om 18.30u). Dan gedenken wij onze dierbare overledenen en noemen wij hun namen. Daar staan we ook stil bij onze eigen kwetsbaarheid, de beperktheid van onze dagen en wat daarbinnen aan goed en kwaad op ons af komt. Samen met onze dierbare overledenen plaatsen we onszelf in Gods ruimte en vieren we onze verbondenheid met hen en elkaar in dit broze, mooie, gegeven leven. Met medewerking van het Gregoriaans koor Gaudete o.l.v. Winfried Verweij.

Iedereen is van harte welkom.

De Christus Triumfatorkerk staat op de hoek van de Juliana van Stolberglaan en de Laan van Nieuw Oost Indie.