Stadsdeel HH

Bezuidenhout vormt, tezamen met Benoordenhout, Marlot, Mariahoeve en het Haagse Bos, het stadsdeel Haagse Hout. De gemeente Den Haag kent in totaal 8 stadsdelen. Dit zijn geen bestuurlijke eenheden zoals in Amsterdam. De stadsdelen zijn ingericht om de afstand tot de burger te verkleinen en meer maatwerk te kunnen verlenen.

Elk van de stadsdelen heeft een stadsdeelkantoor. De Wethouders hebben elk een stadsdeel geadopteerd. De stadsdeelwethouder van Haagse Hout is Ingrid van Engelshove (D66).

Voor de wijk Bezuidenhout is een gebiedsprogramma 2016/2019 opgesteld. Het gebeidsprogramma is een operationeel uitvoeringsprogramma met een looptijd van 3 jaar waarin wordt aangegeven op welke wijze de afstemming plaatsvindt tussen reeds door de gemeenteraad dan wel het college vastgestelde maatregelen en activiteiten die betrekking hebben op verschillende beleidssectoren. Ook de afstemming tussen gemeentelijke activiteiten en activiteiten van niet-gemeentelijke samenwerkingspartners, zoals de politie, corporaties en decentrale welzijnsorganisatie vindt voor een belangrijk deel in het gebeidsprogramma plaats. Klik hieronder  voor de in oktober 2015 gepresenteerde samenvatting.

Gebiedspramma BezuidenhoutMiddenOost 2015

Gebiedsprogramma BezuidenhoutWest 2015

 

Adres

Stadsdeelkantoor Haagse Hout
Loudonstraat 95
2593 RV Den Haag
tel: 14070