Scholen, Onderwijsinspectie oordelen

Oordelen over de kwaliteit van de Bezuidenhoutse scholen, gemaakt door de Onderwijsinspectie.
Bent u op zoek naar een school voor uw kind in het Bezuidenhout? Dan kan een bestudering van de rapporten van de Onderwijsinspectie u wellicht behulpzaam zijn. Hieronder vindt u de oordelen van de Onderwijsinspectie van de scholen in de wijk.

Laatste up-date: 17 februari 2012

 

Basisonderwijs

 

Dr. M.M. den Hertogschool
Amalia van Solmsstraat 5
2595 TA  ‘s-Gravenhage
www.denhertogschool.nl
Protestants Christelijk

Samengevat
Dr. M.M. den Hertogschool heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

 

Nutsschool Bezuidenhout
Merkusstraat 19
2593 TL  ‘s-Gravenhage
www.nutsschoolbezuidenhout.nl
Algemeen Bijzonder

Samengevat
Nutsschool Bezuidenhout heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

 

de Liduinaschool
Amalia van Solmsstraat 157
2595 TA  ‘s-Gravenhage
www.liduinabasisschool.nl
Rooms-katholiek

Samengevat
de Liduinaschool heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

 

Van Hoogstratenschool
Spaarwaterstraat 21
2593 RM  ‘s-Gravenhage
www.vanhoogstratenschool.nl
scoh@vanhoogstratenschool.nl
Protestants Christelijk

Samengevat
Van Hoogstratenschool heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

 

Voortgezet Onderwijs

 

Zandvlietcollege, HAVO
Bezuidenhoutseweg 40
2594 AW  ‘s-Gravenhage
www.zandvlietcollege.nl
Protestants Christelijk

Samengevat
Zandvlietcollege, afdeling HAVO heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

 

Zandvlietcollege, VWO
Bezuidenhoutseweg 40
2594 AW  ‘s-Gravenhage
www.zandvlietcollege.nl
Protestants Christelijk

Samengevat
Zandvlietcollege, afdeling VWO heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

 

Het Rijnlands Lyceum vestiging School voorJong Talent, VMBO (G)T
Juliana van Stolberglaan 1
2595 CA  ‘s-Gravenhage
Algemeen Bijzonder

Samengevat
Het Rijnlands Lyceum vestiging School voorJong Talent, afdeling VMBO (G)T heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

 

Het Rijnlands Lyceum vestiging School voorJong Talent, HAVO
Juliana van Stolberglaan 1
2595 CA  ‘s-Gravenhage
Algemeen Bijzonder

Samengevat
Het Rijnlands Lyceum vestiging School voorJong Talent, afdeling HAVO heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

 

Het Rijnlands Lyceum vestiging School voorJong Talent, VWO
Juliana van Stolberglaan 1
2595 CA  ‘s-Gravenhage
Algemeen Bijzonder

Samengevat
Het Rijnlands Lyceum vestiging School voorJong Talent, afdeling VWO heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

 

Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans
Juliana van Stolberglaan 1
2595 CA ‘s-Gravenhage
www.koncon.nl
Algemeen Bijzonder

Samengevat
Er zijn geen risico’s geconstateerd.

 

 

HS voor Beeldende Kunsten, Muziek & Dans/School voor Jong Talent
Juliana van Stolberglaan 1
2595 CA ‘s-Gravenhage
Algemeen Bijzonder

Samengevat
HS voor Beeldende Kunsten, Muziek & Dans/School voor Jong Talent heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.