Natuur

Natuurbeleving in Bezuidenhout

door Frederik Hoogerhoud

Wie een blik werpt op de kaart van Den Haag ziet rond het kruis van de Juliana van Stolberglaan en Laan van Nieuw Oost Indië een zeer compacte bebouwing met als enige groenindicator het Spaarwaterveld: een postzegel in de stenen woestijn. Wat de kaart echter niet zichtbaar maakt zijn de vele tuinen die onzichtbaar ingesloten tussen de huizen een eigen wereld vormen. Echte natuur zul je er niet vinden, maar wat dat betreft verschilt de kwaliteit niet van de rest van bebouwd Nederland. Natuurlijke processen vinden er echter wel degelijk plaats. Doordat ieder zijn tuintje naar eigen smaak inricht of juist helemaal niet, is de diversiteit van het groen groot. Tussen de schuttingen vinden we alles; van tegeltuin tot wildernis. Hier en daar werpen monumentale bomen hun schaduw. Bloementuinen, watertuinen, grastuinen en zandtuinen wisselen elkaar af. Geen wonder dat we hier veel verschillen aantreffen in diersoorten. Vogels, insekten, spinnen, amfibieën en zoogdieren