Milieu en natuur

Een goede zorg voor milieu en natuur en het hebben van een oog daarvoor verhogen het woongenot in belangrijke mate.

Over milieuzaken, zoals afvalinzameling, de plekken van de glas- en papierbakken en nog veel meer treft u op deze site veel informatie die veelal ook doorwijzingen bevat naar de site van de gemeente.

Over de natuur in woonwijken valt vaak veel meer te melden dan menigeen denkt. Frederik Hoogerhoud uit de Altinghstraat weet daar alles van. Hij zal met enige regelmaat stukken op deze site plaatsen die u informeren over de flora en fauna om ons heen.