Tweede wereldoorlog

Op 10 mei 1940, om 3.00 uur ’s nachts, werd ook Den Haag (vliegvelden Ypenburg en Ockenburg) door de nazi’s aangevallen door middel van bombardementen en grote hoeveelheden parachutisten. Er werd een transportvliegtuig neergehaald (die in het Haagsche Bos neerstortte) en een ander toestel stortte in de Tweede Adelheidstraat (nu Beatrixlaan) neer (foto). Een van de motoren van dat vliegtuig kwam op enkele panden in het Louise de Colignyplein neer. Er bleek in het wrak, naast 16 dode Duitse officieren, een gedetailleerd aanvalsplan (de zogenaamde Sponeck-papieren) aanwezig wat er voor gezorgd heeft dat de Nederlanders meer weerstand hebben kunnen bieden en leidde tot de vlucht naar Londen door koningin Wilhelmina.

In 1943 heeft de bezetter serieus overwogen Huis Ten Bosch ten behoeve van een tankgracht af te breken. Ook zijn er in de Laan van NOI in het laatste jaar van de oorlog een groot aantal (24?) gijzelaars door de Duitsers gefusilleerd.

De echt zwarte dag was zaterdag 3 maart 1945, toen de Britse geallieerden (waaronder een flink aantal Nederlandse piloten) vanaf 8.00 uur ’s ochtends met 56 toestellen de wijk, waar op dat moment ca 60.000 mensen, waaronder veel vluchtelingen uit Rotterdam woonden,

Volgens Sluijter en De Bock zijn er vele theorieën over het waarom van deze bittere vergissing (er is zelfs een parlementaire enquête aan gewijd), maar is het het meest waarschijnlijk dat door een omwisseling van coördinaten, in combinatie met harde wind en slecht zicht, niet het Haagse Bos, maar het Louise de Collignyplein en omgeving doelwit werd. Extra wrang is het dat een bericht van enkele dagen vóór het bombardement dat de V2-lanceerinrichtingen al weg waren en een bombardement dus nutteloos zou zijn, ergens in de Britse defensie-gelederen is blijven steken. De voornoemde schrijvers sluiten niet uit dat een Nederlandse verzetsgroep in een poging anti-Brits/Amerikaanse gevoelens te kweken zo vlak voor het einde van de oorlog een rol hebben gespeeld bij deze jammerlijke dwaling. Die gevoelens zijn, zo blijkt uit geschriften, inderdaad ontstaan.

Helaas ook werd er direct na het bombardement geplunderd. Er zijn 4 plunderaars door de Duitsers op de Bezuidenhoutseweg standrechtelijk geëxecuteerd. Tevens zijn 10 brandweermannen tijdens het blussen in de Schenkweg omgekomen door een neervallende V2-raket.

De schade in cijfers:

– 510 doden
– 230 zwaargewonden
– 3300 vernielde huizen
– 1200 zwaar beschadigde huizen
– 290 bedrijven, 5 kerken, 9 scholen en 10 openbare gebouwen

Het resultaat was dus vernietigend en tot op de dag van vandaag terug te zien in de wijk. Het zo prachtigste deel van Bezuidenhout was vernietigd, de ‘grandeur’ goeddeels verdwenen.