Na tweede wereldoorlog

In 1946 werd met het opruimen van de puinhopen begonnen. Het puin werd gebruikt voor het bouwrijp maken van Moerwijk, Morgenstond en de aanleg van kunstduinen. Bezuidenhout ten noorden van de Laan van NOI heeft de oorlog goed doorstaan waardoor daar weinig veranderde. Tot het midden van de jaren ’50 is de wederopbouw aan Bezuidenhout voorbij gegaan, tot ver in de jaren ’60 zelfs bleef gebombardeerd gebied deels braak liggen.

In 1945 kreeg Dudok opdracht plannen te maken voor de beschadigde Haagse wijken. Zijn plan werd, omdat het omstreden was, slechts deels, met name in Bezuidenhout-Midden, uitgevoerd. Tal van plannen volgden en verdwenen weer in de prullenbak.

In 1963 krijgt de wijk, als eerst in Nederland, op experimentele basis een Centraal Antenne Systeem (CAS).

In de loop der jaren, naarmate er meer kantoren in Bezuidenhout werden gebouwd, werden prachtige panden die de oorlog hadden doorstaan rücksichtslos afgebroken, o.a. tbv de bouw van het SER-gebouw (1978) en het Bernardviaduct (1970) en in de Laan van NOI. Door al deze ‘verkantoring’ zag o.a. de actiegroep Boze Emma het levenslicht.

De bestaande vooroorlogse bebouwing in Bezuidenhout-West werd in 1967 gesloopt. Ondanks de statige panden had de buurt een slechte naam gekregen door de prostitutie. Buitenlandse Zaken, het Rijksarchief en de Koninklijke Bibliotheek vonden er plek. Ook wordt er in de jaren daarna gesloopt ten behoeve van de aanleg van de Utrechtse Baan. Dankzij een actiecomité werden er niet uitsluitend kantoren gebouwd, maar zag het Bezuidenhout West in zijn huidige hoedanigheid het licht.

Sinds enkele jaren is het Beatrixkwartier als kantoorlokatie volop in ontwikkeling. De hijskranen zullen de komende jaren de horizon bepalen. Ook zal RandstadRail door Bezuidenhout lopen en er een station krijgen. Voor meer informatie hierover verwijs ik u naar elders op deze site.

Geraadpleegde bronnen:
* S.P. Sluijter jr en Ron F. de Bock: Het Bezuidenhout; grandeur en noodlot van een Haagse woonwijk
* J.M.J.F. Doll et al (Stichting 3 maart ’45-’95): 3 maart Bezuidenhout
* Bertels et al (Haags gemeentearchief),: Den Haag, de stad in delen; Bezuidenhout
* Van Doorn et al (Haags gemeentearchief): Den Haag zoals het was
* Van Doorn et al: Ach Lieve Tijd; 750 jaar Den Haag, de Hagenaars en hun rijke verleden
* Wim de Koning Gans: Bezuidenhout in oude foto’s
* E.M.Ch.M. Janson: Toen Den Haag nog ’t Haegje was; Het Bezuidenhout
* website VUC