Algemene BZH Informatie

Een aantal gegevens die u van nut kunnen zijn of gewoon aardig zijn om te weten. U kunt kiezen uit

Statistieken
Hier treft u een hoeveelheid statistische gegevens aan over de wijk zoals leeftijdsopbouw, nationaliteiten, inkomens en woningdichtheden, verdeeld over Bezuidenhout-Oost, -Midden en -West en voor het totaal voor Bezuidenhout.

Geschiedenis
Bezuidenhout kent een lange roerige geschiedenis, die al loopt vanaf de Middeleeuwen. Er wordt in dit stuk een kort overzicht gegeven.

Architectuur
Leuke weetjes over architectuur in de wijk.

Politiek
Hoe heeft Bezuidenhout tijdens de landelijke verkiezingen gestemd? Hier treft u de exacte gegevens.

Boeken
Er zijn een aantal boeken over Bezuidenhout verschenen (hoe kan het ook anders?). Hier een korte beschrijving ervan.

Wist u dat…?
Bezuidenhout is geen duffe wijk. Genoeg te beleven. Van vele zaken zijn veel mensen niet op de hoogte. Lees dit en u bent weer helemaal bij (nou ja…)

Straatnamen
Benieuwd wanneer uw straat is gebouwd en wie de figuur is naar wie uw straat is genoemd? Check this out. (wordt in 2013 geheel gevuld)

Scholen:
De kwaliteitskaarten, opgesteld door de Onderwijsinspectie, van de verschillende basisscholen in Bezuidenhout op één pagina ter vergelijking gepresenteerd.

Politie
Een bijdrage van de wijkagent en statistieken aangaande misdaad en dergelijke in de wijk.

Stadsdeel Haagse Hout
Veel informatie over wat het is, agenda’s en verslagen van vergaderingen van de stadsdeelcommissie en nog veel meer..

Haagse Bos
Allemaal informatie over het Haagse Bos.