Politiebureau Overbosch

Bureau Haagse Hout/Overbosch
Het politiebureau Overbosch staat op de grens met de wijk Mariahoeve.
Het adres van het bureau is:

Vlaskamp 1
2592 AA Den Haag
Telefoon:  0900 8844
Website bureau Overbosch

Cijfers over criminaliteit Bezuidenhout

De historie van Politiebureau Overbosch

bron: jaarplan bureau Overbosch 2003

De locatie waar het politiebureau is gevestigd heeft een historische achtergrond. Die historie gaat terug naar de 15de eeuw toen het lusthof ‘de Kleine Loo’ is ontstaan (‘Loo’ is een open plek in het bos). Op de plek waar nu het zwembad Overbosch is gevestigd heeft de boerderij ‘het Loo’ gestaan. De boerderij was voornamelijk bereikbaar via de Bezuidenhoutseweg, die tot 1923 slechts een armoedig kronkelweggetje was, waarvan de loop nog terug te vinden is met het voetpad, dat van Huis ten Bosch naar Marlot loopt.

Ruim drie eeuwen bleef het lusthof in particulier bezit, totdat prins Willem IV het in 1748 kocht om er een lusthof van te maken. In de tuinkoepel -die in het parkje voor het politiebureau heeft gestaan -werden zijn zonen door gouverneurs onderricht. Een van zijn zonen, prins Willem V, richtte daar later een diergaarde met exotisch dieren in. Zo heeft deze locatie dus in de historie een langdurige koninklijke status gekend, die in samenhang met Huis ten Bosch moet worden gezien. Het jachtslot Huis ten Bosch werd in 1650 gebouwd in opdracht van prins Frederik Hendrik en zijn echtgenote Amalia van Solms.

Op 14 juni 1907 werd de ‘Vereeniging Haagsche IJsclub’ opgericht, eveneens ter hoogte van de locatie waar nu het politiebureau is gevestigd. Koningin Wilhelmina en prinses Juliana waren regelmatig graag geziene gasten op de ijsclub, terwijl zij ook veelal baantjes trokken op de sloot langs de Bezuidenhoutseweg bij Huis ten Bosch. Deze vereniging is in 1972 overgegaan in het schaatscentrum ‘De Uithof’. De jongeren onder ons zal het nu duidelijk zijn waar de naam ‘IJsclubweg’ vandaan komt.

Bij de inrichting van de wijk Mariahoeve in de vijftiger jaren werd besloten om de naam ‘Het Kleine Loo’ als herinnering aan de rijke historie nog levend te houden. Het lusthof en de tuinkoepel konden vanwege de slechte bouwkundige staat niet worden behouden en zijn toen gesloopt. De toegangspoort aan de Bezuidenhoutseweg van de diergaarde werd echter gerestaureerd en werd als toegangspoort aan de achterzijde van Huis ten Bosch aan de Leidsestraatweg geplaatst.

Naamgeving bureau Overbosch
De naamgeving van het bureau Overbosch kent eveneens een historische achtergrond. Aan de Bezuidenhoutseweg heeft in het begin van de 20ste eeuw café-restaurant Overbosch gestaan.

De naam ‘Overbosch’ is in het verdere verleden al ontstaan als aanduiding -zonder dat er een naam aan toegekend was -van het gebied buiten het Haagse Bos als ‘Over’ het ‘Bosch’. Bij de inrichting van de wijk Mariahoeve is door de gemeente besloten deze naam te laten voortleven in het sportcomplex Overbosch en het politiebureau Overbosch.

Gelet op het hierboven beschreven historisch perspectief blijft de naamgeving van het politiebureau Overbosch in de doorontwikkeling ongewijzigd. Om eveneens aansluiting te krijgen met de naamgeving van het stadsdeel Haagse Hout kan naast de enkelvoudige benaming van ‘bureau Overbosch’ tevens de meervoudige benaming ‘bureau Overbosch/Haagse Hout’ worden gehanteerd.

Een Bezuidenhout site