Geinig om te weten: hoe werkt straatverlichting in Den Haag?

Bij toeval liep de redactie tegen onderstaande antwoorden op vragen van de VVD-fractie uit 2012 aan op de site van de gemeente. Misschien wel leuk om te weten dachten we zo.

1. Hoe laat gaat ’s ochtend de straatverlichting uit?
Dat wisselt van dag tot dag. De verlichting wordt aan- en uitgeschakeld door STEDIN (onderdeel ENECO) die dat doet voor het totale verzorgingsgebied van ENECO. De meeste gemeenten in de Haagse regio behoren daartoe.

2. Is dat tijdstip afhankelijk van het natuurlijk lichtniveau, ook als dat door weersomstandigheden wordt beïnvloed?
Ja. De verlichting wordt uitgeschakeld zodra het natuurlijk lichtniveau 10 Lux heeft bereikt. Dit wordt gemeten via 6 lichtcellen in de Haagse regio. Het tijdstip wordt niet alleen bepaald door het tijdstip van zonsopkomst, maar ook door de weersomstandigheden, omdat bij bewolkt weer de grenswaarde van 10 lux op een later moment bereikt wordt dan bij onbewolkt weer.

3. Welke norm hanteert de gemeente voor het minimale lichtniveau teneinde een veilige verkeerssituatie voor alle verkeersdeelnemers te bereiken? Hoe is die norm vastgesteld?
De normen voor de verlichtingsniveaus die Den Haag hanteert, zijn afhankelijk van de functie van de te verlichten straat. Voor een woonstraat is het gemiddelde lichtniveau bijvoorbeeld minimaal 3 lux.
Voor wegen met een verkeersfunctie ligt dit meestal tussen de 5 en 10 lux. Deze normen zijn overgenomen van de landelijke richtlijnen die zijn opgesteld door de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV). Met de kanttekening dat Den Haag hogere eisen stelt aan de gelijkmatigheid van de verlichting, dan aangegeven wordt door de NSVV-normen. Vrijwel alle gemeenten in Nederland hebben de NSVV-richtlijnen overgenomen.

4. Kan de straatverlichting, ook als het gaat om nieuwe energiezuinige verlichting, dit verlichtingsniveau leveren? Hoe meet de gemeente dat?
Het verlichtingsniveau in Den Haag ligt in de meeste straten boven de minimum NSVV-normen. Bij het plaatsen van nieuwe verlichting in een straat wordt een verlichtingsplan inclusief een verlichtingsberekening gemaakt dat door de dienst Stadsbeheer wordt getoetst op de genoemde minimum normen.
De omslag naar energiezuinige verlichting wordt tot nu toe geheel gerealiseerd door het toepassen van verlichtingsmiddelen, waarbij met minder energie een hoger verlichtingsrendement wordt bereikt.