De EU neemt maatregelen tegen Iran n.a.v. liquidatie in Bezuidenhout West

Vandaag hebben de minister van Binnenlandse Zaken en van Buitenlandse Zaken in de brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat er maatregelen worden genomen tegen Iran. Dit naar aanleiding van onder meer de moord op Ahmad Mola Nissi (foto) op 8 november 2017 in de Jan van Riebeekstraat in Bezuidenhout West.

De AIVD heeft sterke aanwijzingen dat Iran betrokken is geweest bij de liquidaties van twee Nederlanders van Iraanse komaf (in Almere in 2015 en in Den Haag in 2017), beiden bekend als tegenstanders van het Iraanse regime. Het kabinet vindt dat dergelijke vijandige acties de Nederlandse soevereiniteit op flagrante wijze schenden en onaanvaardbaar zijn. Iran heeft – hiermee geconfronteerd door Nederland – elke betrokkenheid bij deze liquidaties ontkend.

Er zijn nu sancties opgelegd tegen het Iraanse Ministerie van Inlichtingen en Veiligheid (MOIS) en twee Iraanse personen. Dat betekent dat van deze organisatie en deze twee personen tegoeden en andere financiële activa zijn bevroren. Al eerder werden twee diplomaten van de Iraanse ambassade hierom het land uitgezet. De ministers sluiten verdere sancties tegen Iran niet uit

Eerdere berichtgeving over deze zaak op Bezuidenhout.nl:
7 juli 2018: 20.000 euro beloning voor gouden tip over moord op Iraanse Ahmad Mola Nissi
15 maart 2018: Opsporing verzocht besteedt aandacht aan de liquidatie van Ahmad Mola Nissi
13 februari 2018: Aankondiging uitzending team west 13 februari: onderzoek naar de moord op Ahmad Mola Nissi Jan van Riebeekstraat
25 november 2017: Eén tip over moord op Ahmad Mola Nissi
14 november 2017: De politie vraagt getuigen: dodelijk schietincident Den Haag
10 november 2017: Veel vragen over onderzoek dodelijke schietpartij
10 november 2017: Steeds meer bekend over de moord in de Van Riebeekstraat
9 november 2017: in Jan van Riebeekstraat vermoorde man blijkt politicus: ‘hier zit het Iraanse regime achter’
9 november 2017: Dode na schietpartij in de Jan van Riebeekstraat

Netten tegen Meeuwenoverlast

Update: Geen gratis netten meer

Het project ‘Netten tegen meeuwenoverlast zit vol. Meer dan genoeg mensen hebben zich gemeld om een net op hun dak te laten plaatsen, dus aanmelden kan niet meer. In totaal gaat het om meer dan 100 daken in de Bezuidenhout.

Doet u mee in de strijd tegen meeuwenoverlast?

Eerder dit jaar heeft u gereageerd op onze oproep over meeuwenoverlast. Met uw informatie heeft de meeuwenwerkgroep van het Wijkberaad Bezuidenhout de meeuwennesten in onze wijk in kaart gebracht. We hebben daarna verschillende methodes geprobeerd om de meeuwen te verdrijven. Helaas met weinig succes. Het komend voorjaar gaan we beginnen met een nieuwe aanpak, het plaatsen van netten op platte daken. Die is in andere wijken en steden effectief gebleken tegen meeuwen. Het bevestigen van een net op het dak is een beproefde methode tegen meeuwenoverlast. De meeuwen blijven weg omdat ze niet meer op het dak kunnen landen.

Wij bieden u de mogelijkheid om een net te laten plaatsen op uw platte dak. De plaatsing wordt gedaan voor vakmensen uit onze wijk. Dat gebeurt voordat het broedseizoen van de meeuwen begint. Dat betekent dat de netten in de wintermaanden (idealiter in januari) zullen starten met plaatsen.
De eerder genoemde eigen bijdrage van € 150 is komen te vervallen. Dit betalen wij uit de subsidie die we voor het project hebben gekregen.

Wees er snel bij, zodra de subsidiepot op is kunt u geen gebruik meer maken van dit aanbod.

Wij geven uw naam en contactgegevens door aan de vakman. Hij neemt dan contact met u op.

Nota bene (In verband met het welzijn van vogels): De mazen van de netten zijn 5×5 cm. Meeuwen landen niet meer op, in of tussen de netten en de mazen zijn groot genoeg dat kleine vogeltjes er ook niet in vast komen te zitten, zo leert de ervaring.

De meeuwenwerkgroep van het Wijkberaad Bezuidenhout bedankt u voor uw inzet!

Wilt u weten hoe u meeuwenoverlast nog meer kunt bestrijden?

Lees deze Tips tegen Meeuwenoverlast

Wilt u weten wat er al gedaan is aan de meeuwenoverlast?
Lees Strijd mee tegen meeuwenoverlast

Tips tegen Meeuwenoverlast

Strijd mee tegen meeuwenoverlast

De laatste jaren is de overlast flink toegenomen. Daarom is er een commissie ter bestrijding van de meeuwenoverlast in Bezuidenhout in het leven geroepen. De overlast bestrijden lukt echter niet zonder hulp van de bewoners, dus help mee de overlast te verminderen.

Voer eenden niet!!

Strooit u graag brood voor eenden of andere beesten? Stop daar alstublieft onmiddelijk mee!
U genereert indirect ontzettend veel (meeuwen)overlast. Hoe lief en aardig ook bedoeld, eenden kunnen prima voor zichzelf zorgen. Het is ook nog schadelijk voor vogels zelf en voor de kwaliteit van het stadswater.

Geen eenden voeren svp!!

 

Gebruik een Kliko

Gebruik een kliko als u daartoe de mogelijkheid hebt.
U kunt een eigen kliko (container) aanvragen via: www.denhaag.nl/nl/afval/huisvuil/minicontainer-kliko-aanvragen-of-teruggeven.htm

Kliko

 

Gebruik de gele vuilniszakken

Gebruik de gele vuilniszakken, meeuwen kunnen deze niet kapot scheuren. Deze zijn af te halen bij stadsdeelkantoren of stadsboerderijen.
Zie: www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/natuur-en-milieu/meeuwenoverlast-beperken-1.htm

Gele Vuilniszakken


Ingezette maatregelen in Bezuidenhout, helaas zonder aantoonbaar resultaat:

Nepeieren: (3 per nest) per 10 ongeveer euro 20

De set bevat 10 stuks, voldoende om 3 nesten van eieren te voorzien. Een meeuwennest bevat normaal gesproken 3 eieren. De groene kleur met vlekjes lijkt veel op de eieren van de zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw. De nepeieren zijn verzwaard tot het juiste gewicht zodat de meeuw niet snel ontdekt dat het om een nepei gaat. De eieren zijn afwasbaar en meerdere keren te gebruiken.

nep-ei-meeuw

Fluitlint: 500 meter euro 22,25 allestegenongedierte.nl

Het fluitlint is een simpele maar effectieve manier van vogels verjagen. Het lint wordt strak gespannen tussen twee palen en gaat dan fluiten en geluid maken door de wind wat vogels als onprettig zullen ervaren.

ketrop-fluitlint-tegen-vogels-500-meter

Irrittape (spiegellint): 2x 30 mtr euro 10,25 allestegenongedierte.nl

Vogels zijn gevoelig voor reflecterend licht en bewegingen. De Scare Tape is holografische tape met een tweeledig effect: enerzijds weerkaatst de tape het zonlicht en anderzijds maakt het een metaalachtig geluid in de wind.

ketrop-vogel-verjagingslint

Black Hawk vlieger: 7 meter euro 119,95 allestegenongedierte.nl

De Black Hawk Kite vogelverjager gaat automatisch vliegen bij een klein beetje wind. Hij duikt en klimt als een echte valk. De Black Hawk Kite kan worden geleverd met een 7 of 10 meter hoge glasfiberpaal. De Black Hawk Kite met de 7 meter hoge paalvliegt tot 12 meter hoog

meeuwenvlieger in de van Lansbergestraat

Doet u mee met het onderzoek naar meeuwenoverlast?

(in opdracht van Gemeente Den Haag)

Na een succesvolle start in 2018 gaan de ecologen van Buijs Eco Consult in opdracht van de Gemeente Den Haag dit jaar verder met onderzoek naar meeuwengedrag en overlast.
Als eerste stap zullen we in mei dakbroedende meeuwen op het nest vangen (m.b.v. een kleine eenvoudige vangkooi) en van een kleurring voorzien. Hiervoor hebben wij de benodigde vergunningen en ontheffingen van het Vogeltrekstation-NIOO. Aan de hand van deze kleurringen kunnen we onder andere de volgende vragen beantwoorden:

  • Waar komen dakbroedende meeuwen vandaan?
  • Zijn dakbroedende meeuwen en meeuwen die vuilniszakken opentrekken dezelfde individuen?
  • Zijn het jaarlijks dezelfde individuele meeuwen die terugkeren naar dezelfde daken om te broeden?
  • Hoe reageren meeuwen op maatregelen tegen broeden, zoals netten op daken? Verplaatsen zij zich naar één huis verder of naar een andere wijk?

Ja, ik doe mee met het onderzoek

Deze onderzoeksvragen sluiten nauw aan bij het onderzoek naar het effect van de maatregelen dat in Bezuidenhout is gestart. Daarom vragen we aan bewoners van Bezuidenhout met een meeuwennest op het dak om medewerking. Wij zouden erg geholpen zijn met toestemming eenmalig uw dak te betreden in de tweede helft van mei.

Doet u mee? Voor vragen kunt u mailen naar: meeuwenbzh@buijsecoconsult.nl.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking,
Roland-Jan Buijs en Naomi Huig

Buijs Eco Consult B.V.
Adviseurs Ecologie

Philips van Dorpstraat 49
4698 RV Oud-Vossemeer
www.buijsecoconsult.nl

Meeuwen - Routes van gezenderde meeuwen
Meeuwen halen hun voedsel vaak op (grote) afstand van hun broedplaats. Onderzoek met behulp van zenders laat bijvoorbeeld zien dat meeuwen met een nest in Vlissingen tot voorbij Brussel vliegen om voedsel voor hun jongen te vinden. Het kleurring-onderzoek kan inzicht geven in de voedselstrategie van broedende meeuwen uit Bezuidenhout.

Beppie Vermeer beloond met de Prof mr Pieter van Vollenhoven Penning

Bron: Maatschappij en Veiligheid

De inzet van burgers voor onze veiligheid verdient naar de mening van de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) extra aandacht. Het is een onderwerp waarmee altijd angstig is omgesprongen, omdat het ingrijpen van burgers in situaties met geweld of agressie ‘eigenrichting’ zou kunnen bevorderen.

Op 10 april reikte prof mr Pieter van Vollenhoven, voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid, voor de zesde keer penningen uit aan moedige burgers. Mensen die niet hebben gewacht op hulp, maar zelf actie hebben ondernomen om zichzelf te verdedigen of anderen te helpen.

Een van de penningen is dit jaar gegaan naar Beppie Vermeer voor haar moedige actie in Bezuidenhout.

Op vrijdagavond 26 oktober wordt er ’s avonds laat aangebeld bij Beppie in de Spaarwaterstraat. Daar logeert Beppie tijdelijk in het huis van een 86-jarige kennis. Beppie kan niet zien wie er voor deur staat. Ze denkt dat het de buurman wel zal zijn en doet open. Er staat een man voor de deur met zijn hoofd naar beneden, die zegt dat hij naar binnen wil en aan haar kleding begint te trekken. In een flits ziet Beppie dat er nog twee andere mannen staan met bivakmutsen op en een mes.

Beppie, die op kickboksen zit, houdt zich stevig vast aan de deurpost en deelt een paar harde trappen uit. Met als gevolg dat de man naar lucht moet happen en alle drie mannen wegrennen.

Lees meer over dit voorval op de site van het AD.

NS: bouw boven station Den Haag Centraal wegens ruimtegebrek

Bron: Omroep West

De NS is in gesprek met Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht om te verkennen of het mogelijk is om boven spoorstations te bouwen. De bedoeling is om het ruimtegebrek in de steden tegen te gaan en bereikbare leefgebieden te creëren.

‘We hebben het over de best bereikbare plekken van de stad, die onbebouwd zijn’, zegt Sebastiaan de Wilde, directeur Vastgoed bij NS. ‘Bij stations als Amsterdam Sloterdijk, Utrecht Centraal en Den Haag Centraal is boven de sporen veel ruimte, soms wel twintig voetbalvelden groot. We zien verregaande mogelijkheden om hier woningen, kantoren en publieke ruimte te laten ontstaan. Een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en van de stad.’

Lees het hele artikel op de site van Omroep West.


Eenzijdig ongeval met zwaargewonde in de Juliana van Stolberglaan

Bij een eenzijdig ongeluk op de Juliana van Stolberglaan ter hoogte van de Amalia van Solmsstraat is vrijdagochtend 22 maart een automobilist zwaargewond geraakt. De man zou tijdens een inhaalactie met hoge snelheid tegen een boom zijn gereden.

Volgens omstanders wilde de bestuurder een ander voertuig inhalen en raakte eerst de stoep, schampte een geparkeerde auto en kwam tegen een boom tot stilstand.

Bekijk de foto’s op Regio15.nl.

Villa Sophie opgeleverd

19 maart jl. is het transformatieproject De Sophie in Den Haag op. Het voormalige kantoorpand aan de Koningin Sophiestraat 120-130 in Den Haag is getransformeerd naar 67 woningen door Villa Sophie BV, een ontwikkelcombinatie van Local en Trebbe Wonen. Het merendeel van de woningen zijn vrijesector huurwoningen in het middeldure segment.

Hoogwaardige afwerking en een fantastische locatie

Het kantoorpand in de wijk Bezuidenhout stond al enkele jaren voor een groot deel leeg. In 2016 kocht Villa Sophie BV het kantoorpand aan, met het plan deze te transformeren naar appartementen. In het kantoorpand zijn, naar een ontwerp van Atelier Pro in combinatie met B+M, 67 appartementen met een oppervlak variërend van 58 m2 tot 133 m2 gerealiseerd. De variatie in appartementen is groot; zo zijn er doorzonappartementen, eenzijdige appartementen en maisonnettes.

Belangrijk voor het geheugen van de stad

Dennis Wedding, portfolio manager van het Amvest Residential Core Fund: “Transformatieprojecten als De Sophie kunnen de druk op de woningmarkt op korte termijn verlichten. Het is doorgaans sneller dan nieuwbouw en we geven een pand weer nieuw leven voor de komende pakweg 50 jaar. Dat is per definitie duurzaam.” De Sophie ligt op een unieke locatie in de gewilde wijk Bezuidenhout, met een diversiteit aan voorzieningen zoals scholen, kantoren, horeca, openbaar vervoer en een park om de hoek.

Luxe kwaliteit en woongenot

Een transformatie brengt bijzondere voordelen met zich mee. De bewoners van Koningin Sophie hebben bijvoorbeeld beschikking over de (bestaande) parkeergarage onder het gebouw. De appartementen hebben hoge plafonds en hoge ramen. Ook voor de wijk levert de transformatie voordelen op. De verpaupering van leegstaande panden wordt met transformatie een halt toegeroepen en het voegt een nieuwe dynamiek aan de wijk toe. “Wij zien dat de toegevoegde waarde van transformeren veel groter is dan alleen het hergebruik van een gebouw” aldus Phlip Boswinkel van Local. “De hoge ramen geven daglicht tot diep in de woning, en het hoge plafond geeft een luxe gevoel en geweldig woongenot.”

Een duurzaam tweede leven

Duurzaamheid speelt een grote rol in transformatie van bestaand vastgoed, zo ook bij De Sophie. In De Sophie komen twee belangrijke duurzaamheidsthema’s samen; circulair bouwen en energiezuinigheid. Met deze transformatie is zoveel mogelijk van het aanwezige materiaal hergebruikt, zoals bijvoorbeeld de geveldelen en het bestaande skelet is intact gehouden. De woningen zijn energiezuinig (energielabel A) en beschikken over een optimaal wooncomfort. De algemene ruimten van De Sophie zijn door de plaatsing van pv-panelen energieneutraal. Hein Stooker, directeur Trebbe Wonen, is trots op het duurzaamheidsniveau van De Sophie. “Dit kantoorpand stond al lange tijd leeg. Met de transformatie geven we het pand een duurzaam tweede leven. De Sophie heeft een ‘stralende’ uitstraling gekregen waar mensen straks met plezier wonen en het heeft een positieve uitwerking op de omgeving.”

Wateroverlast na kleine brand in gebouw Soza aan Anna van Hannoverstraat

Een kleine brand in het gebouw aan de Anna van Hannoverstraat, waar voorheen het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zat, heeft vrijdagavond wateroverlast veroorzaakt.

De brand ontstond rond 22.15 uur in een van de keukens op de vijfde etage waar tegenwoordig onder andere statushouders, ondernemers en studenten zijn gehuisvest. De sprinklerinstallatie schakelde automatisch in maar kon vervolgens niet uitgezet worden. Het water vloeide daardoor ook naar alle onderliggende verdiepingen met behoorlijke waterschade tot gevolg.

Wandelpad verandert in fietspad in het Haagse Bos

Boswachtersblog Zuid-Holland
Door boswachter Jenny

Staatsbosbeheer verandert een wandelpad in een recreatief fietspad in het Haagse Bos. Dit is een lang gekoesterde wens van veel bosbezoekers. Door dit nieuwe fietspad worden namelijk het populaire speelbos Robin Hood én de picknickplek op de Walter Boerweide bereikbaar per fiets. Ook is er door de aanpassing een extra Oost-West verbinding beschikbaar nabij de Boslaan.

Lees verder op het boswachtersblog Zuid-Holland.

Een Bezuidenhout site