Eindelijk weer vooruitkijken na 30 fatale seconden in Haagse Bos

Bron: Algemeen Dagblad
Auteur: Albert Kok

Wat zich liet aanzien als een onbeduidend incident gooide het leven van Hans Middendorp (60) totaal overhoop. Pas na oeverloos procederen en een uiteindelijke vrijspraak kan de Haagse politicus weer vooruitkijken.

‘Het zal je maar overkomen. Dat je tijdens een rondje hardlopen een irritant hondje van je afschudt, door de bazin worden uitgefoeterd en nadat je ook haar van je hebt afgeduwd in een politiecel eindigt en als gevolg daarvan je baan kwijtraakt.’

Lees het hele artikel in het AD.

Inpakken! Het koninklijk gezin komt weer terug naar Den Haag

Bron: In de buurt Den Haag
Door Joyce Hoogland

Ze hebben er lang op moeten wachten, 15 jaar, maar nu is het toch eindelijk zover. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en de prinsesjes gaan verhuizen naar paleis Huis ten Bosch. Hoeft Amalia straks niet meer elke dag zover te fietsen 😉.

Rond de kerst wordt een begin gemaakt met de verhuizing naar paleis Huis ten Bosch en ergens begin 2019 verhuist het koninklijk gezin daadwerkelijk naar het paleis in het Haagse Bos.

Lees het hele artikel.

Bestemmingsplan Bezuidenhout, 1e herziening in werking getreden

Gedurende de termijn van terinzagelegging (24 oktober tot en met 4 december 2018) van het besluit van de gemeenteraad, met betrekking tot vaststelling van het bestemmingsplan Bezuidenhout, 1e herziening is beroep ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er is gedurende deze termijn geen voorlopige voorziening aangevraagd. Hierdoor is het vastgestelde bestemmingsplan op 5 december 2018 in werking getreden.

Het in werking getreden bestemmingsplan Bezuidenhout, 1e herziening is te raadplegen op:

  • de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl;
  • de gemeentelijke website: www.denhaag.nl/bestemmingsplannen;
  • digitaal en op papier bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en donderdagavond ook alleen op afspraak van 16.00 tot 20.00 uur).

ALL INCLUSIVE: Team WAM ontwerpt groene wijk boven en tussen de treinsporen in Den Haag

Resultaat BNA ontwerpstudie Stad van de Toekomst locatie Den Haag
In 2040 is het Central Innovation District (CID) in Den Haag volgebouwd met nieuwe woningen en werkruimten in hoge dichtheid. Het gebied is uitstekend bereikbaar omdat de stations CS, HS en Laan van NOI samen met de BINCKhub een superknoop voor nieuw vervoer zijn geworden. Maar hoe duurzaam is het gebied dan? En kunnen Roy, Dennis en Danique hier dan ook met plezier wonen en werken?

Team WAM maakt in de toekomstvisie All Inclusive ruimte voor groen en water door de huidige treinsporen te overbouwen. Met nieuwe typen openbare ruimte en een divers programma in verticale buurten wordt het hart van het CID stapsgewijs met de bestaande stad verbonden. De combinatie van het  hoogteverschil, de hoge dichtheid van de bebouwing en veel groen, geven deze gezonde wijk een heel eigen spannende identiteit. Met plekken waar iedereen aangenaam kan verblijven.

Stad van de Toekomst
In de ontwerpstudie ‘Stad van de Toekomst’ wordt aan de hand van vijf  testlocaties van 1 x 1 km in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven gekeken naar nieuwe manieren van stad maken. Tien multidisciplinaire teams hebben op een ‘level playing field’ samengewerkt met gemeenten, lokale betrokkenen en experts rond belangrijke innovaties.

Team WAM maakt de toekomst voorstelbaar voor de vierkante kilometer achter station Den Haag Centraal. De locatie ligt midden in het nieuw te ontwikkelen CID. Hier moet een groot aantal woningen, werkplekken en voorzieningen worden gebouwd in een zeer hoge dichtheid. De onderliggende vraag is hoe de bouwopgave gekoppeld wordt aan energietransitie, mobiliteitstransitie, circulaire economie en andere systeem‐ en netwerkinnovaties.

Het CID kent een ruimtelijke opgave en een sociaaleconomische opgave zonder weerga. De locatie is de schakel tussen de Binckhorst en de binnenstad, maar de treinsporen en viaducten zijn nu nog enorme barrières. De spoorzone ligt bovendien tussen twee wijken die niet al te best aangeschreven zijn. En groen ontbreekt.

Groen- blauwe structuur en bouwen boven het spoor
De nieuwe systemen van groen en water zijn de dragers van het toekomstige CID. Groen en water zijn essentiële nutsvoorzieningen voor de gezondheid van de toekomstige gebruikers en maken wijk water- en hittebestendig. Het Schenkpark ligt in ‘de volle grond’. Omdat in deze zone niet gebouwd zal worden, creëert het plan nieuwe ruimte door de sporen te overbouwen. Daar ligt nog een enorme oppervlakte die gebruikt kan worden voor wonen, werken en leisure in extreem hoge dichtheid. Bovendien wordt zo de fysieke barrière tussen de Binckhorst en de binnenstad en de naastgelegen wijken geslecht. De groene en beloopbare inrichting van de openbare ruimte wordt mogelijk gemaakt door de BINCKhub. Daar wordt het verkeer vanaf de snelwegen afgevangen.

In het Schenkpark komen waterbekkens en een verbinding tussen de Schenk en de Trekvliet. De Schenk wordt in oostelijke richting verbonden met een sifon onder de sporen door en een aquaduct over de Utrechtse Baan. In de Duivenvordse polder kan vervolgens water worden gebufferd. De inrichting van het Schenkpark is gericht op biodiversiteit en een hoge belevingswaarde voor sport en ontmoeting. Bovendien wordt er in de bebouwing een hele bouwlaag open gelaten voor publieke groenvoorzieningen.

Lees verder op de site van HAACS.

Platina Klinker voor tuindersvereniging ATV Loolaan

Bron: Den Haag FM
Door Lieuwe van Slooten

Amateurtuindersvereniging Loolaan heeft maandagavond een Platina Klinker ontvangen voor hun educatieve tuin die zich aan de rand van Bezuidenhout bevindt. De prijs is bestemd voor groepen Hagenaars die zich al jaren dagelijks inzetten voor een schone en leefbare stad. In 2013 won de tuindersvereniging al de Gulden Klinker.

Lees het hele artikel en beluister het interview op Den Haag FM.

Schoonste Straatverkiezing Haagse Hout: maak kans op een straatfeest

Bron: Gemeente Den Haag

Van 6 tot en met 30 december 2018 kunnen inwoners van Haagse Hout hun straat opgeven voor de Schoonste Straatverkiezing. Ga samen met buren, familie en vrienden aan de slag. Meld uw straat aan en maak kans op een straatfeest ter waarde van € 2.500. Vanaf 2 tot en met 6 januari 2019 kan er op de schoonste straat gestemd worden.

Uw straat aanmelden

Hoe werkt het?

  • Spreek met uw buren af om mee te doen.
  • Meld uw straat aan.
  • Veeg de straat samen schoon op 1 januari 2019 vóór 14.00 uur.
  • Die dag fotografeert een fotograaf uw straat. Wacht de e-mail met foto van de gemeente af.
  • Roep mensen op om op uw straat te stemmen via www.denhaag.nl/haagsehout, dit kan van 2 tot en met 6 januari 2019.

Op 7 januari 2019 wordt de winnende straat bekendgemaakt.

De gemeente organiseert dit jaar voor het eerst de Schoonste Straatverkiezing in 3 stadsdelen. Hiermee wil zij Hagenaars die hun straat schoonmaken kans laten maken op een beloning hiervoor.

 

Statushouders en medewerkers Horeca Academie ronden EHBO opleiding op SOZA succesvol af

De afgelopen maanden volgden statushouders samen met medewerkers van de Horeca Academie een EHBO-opleiding. Wekelijks kwam het bonte gezelschap afkomstig uit Eritrea, Syrie, Nederland en Jemen – mannen en vrouwen gemengd – bijeen in SOZA om EHBO-vaardigheden onder de knie te krijgen. Handelingen als reanimeren, de stabiele zijligging en hoe brandwonden te behandelen, kwamen aan bod. Yhshom Azeze, afkomstig uit Eritrea en bewoner van SOZA: ‘Ik ben blij dat ik de EHBO opleiding heb gevolgd. Dan kan ik mensen helpen en dat doe ik graag. Ik heb bijvoorbeeld geleerd dat je slachtoffers niet op de rug moet laten liggen omdat de tong er anders voor kan zorgen dat het slachtoffer niet meer kan ademen.’

In SOZA, het voormalig ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid – gelegen direct tegenover treinstation Laan van NOI – wonen statushouders en jonge Hagenaars samen volgens het principe van co-living. In het souterrain is de community ANNA & Co gevestigd. Op de begane grond vormt de Horeca Academie, een vakschool voor horecaopleidingen, het bruisende hart van SOZA. De overige verdiepingen zijn getransformeerd tot co-working space waar start-ups de ruimte krijgen om te groeien en samen met partners uit de stad en maatschappelijke initiatieven bouwen aan een duurzame toekomst van de stad Den Haag. 

Geslaagd
Meer dan 75% van de cursisten slaagde voor de cursus die aangeboden werd volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis. Boi Jongejan, directeur Het Oranje Kruis: ‘Dat zit dicht tegen het landelijk gemiddelde aan, dus complimenten aan instructeurs en cursisten. Dit smaakt naar meer. Het Oranje Kruis wil dit in samenwerking met SOZA en gemeenten graag op meer plekken laten gebeuren.’

Karsten Klein wil in 2020 vrijheid groots vieren

Bron: De Posthoorn
Door Magda de Vetten

Een bombardement met 550 doden. Duizenden Joden vermoord. Den Haag is zwaar getroffen in de Tweede Wereldoorlog. Straks is het 75 jaar geleden dat de stad bevrijd werd. Dat moet uitgebreid gevierd worden, vindt het CDA.

Den Haag – De Koningin gevangen nemen. Dat was het doel van de Duitsers die in 1940 Den Haag binnenvielen, vertelt Karsten Klein, fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad. “Ook wilden de bezetters de regeringsgebouwen in handen krijgen.”

Lees het hele artikel

Een Bezuidenhout site