6 minuten zone

Wanneer iemand wordt getroffen door een hartstilstand is het cruciaal dat de reanimatie wordt gestart binnen 6 minuten.

De meeste vrijwilligers van het Buurt Preventie Team Bezuidenhout zijn gediplomeerd EHBO-er en kunnen een AED bedienen.
Deze BPT-ers zijn allen aangemeld bij Hartveilig Wonen en SOS Alarmhulpdienst.
Zij zijn voortdurend oproepbaar via de Alarmcentrale zo snel mogelijk  bij het slachtoffer te zijn.
Het BPT inventariseert alle voor handen zijnde AED apparatuur en verzoekt de eigenaar deze aan te melden bij beide instanties.
Zo hebben wij in Bezuidenhout een 6-minuten-zone gecreëerd.
Wij verzoeken een ieder die in het bezit is van een geldig EHBO diploma of AED apparatuur heeft zich bij de eerder genoemde instanties aan te melden.
Het BPT is ook inzetbaar bij calamiteiten.

Een Bezuidenhout site