Burgerhulpverlening Bezuidenhout

Het buurtpreventieteam van Bezuidenhout is opgeheven. De Burgerhulpverlening Bezuidenhout gaat wel door met de “6 minuten zone”.

10 kaderleden van de BB zijn belast met het onderhoud, de instandhouding en de uitbreiding van de aanwezige AED’s en het vergroten van het aantal burgerhulpverleners. Deze burgerhulpverleners zijn, via de meldkamer ambulancezorg (112), 24/7 oproepbaar in het geval van een hartstilstand. Mensen met een EHBO/reanimatiediploma kunnen zich aanmelden via hartslagnu.nl. Inmiddels zijn 60 AED’s aangemeld, waarvan 15 buitenkasten, en zijn dus beschikbaar voor hulpverleners.

De BB werkt vanuit haar hoofdkwartier op de Anna van Hannoverstraat 4 , het voormalige ministerie van Sociale Zaken.

Meer informatie over Burgerhulpverlening Bezuidenhout vindt u op www.burgerhulpverlening-bezuidenhout.nl.

Een Bezuidenhout site