dhr. Lindt

Naar aanleiding van de verhalen van ooggetuigen op deze website heeft de heer Lindt ook zijn verhaal op papier gezet. Als 6 jarige jongen heeft hij in de oorlogsjaren in Bezuidenhout gewoond, aan de 3e Van den Boschstraat tegenover de toenmalige HBS. Hij vertelt over hoe het leven in die tijd voor een jongen was en de gevolgen van het bombardement op 3 maart 1945.

“Ik ben geboren in 1937 in Rotterdam (Brederodestraat, nu Koraalstraat). Na een aantal verhuizingen (Amsterdam, Naarden en Groningen) zijn mijn ouders neergestreken in Den Haag. Wanneer dit precies was, weet ik niet meer, maar ik denk in het begin van 1942. De reis van Groningen naar Den Haag herinner ik me nog wel.” …

De rest van het verhaal kunt u hier lezen:

2015_Lindt_verhaalooggetuige3maart1945_4juni15

De HBS aan 3e Van den Boschstraat 22, gezien van de kant van de verwoeste 1e en 2e Van den Boschstraat, kort na het bombardement van het Bezuidenhout (foto: Haagse Beeldbank)