Verantwoording en Disclaimer

De informatie op de website Bezuidenhout.nl/3maart45 is met de grootste zorg geplaatst. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten ontleend worden.

Meent u dat de digitale beschikbaarstelling van bepaald materiaal inbreuk maakt op enig recht dat u toekomt of uw (privacy)belangen schaadt, dan kunt u dit onderbouwd aan de Stichting 3 Maart laten weten. Bij een gegronde klacht zal de Stichting 3 Maart het materiaal ontoegankelijk maken en/of van de website verwijderen, dan wel samen met u bekijken hoe op een andere manier aan uw klacht tegemoet kan worden gekomen.

Mocht u aanvullingen of correcties hebben op de informatie op deze website, dan vernemen wij die graag via email adres : 3maart45@bezuidenhout.nl