uw bijdrage

 

De herdenking is van ons allemaal

Wij zetten ons als bestuur in om de herdenking en het verhaal van 3 maart 1945 levendig te houden in de wijk Bezuidenhout en de stad Den Haag. Dit kunnen wij niet zonder uw hulp. De herdenking is immers van ons allemaal.

Wanneer u een bijdrage wilt leveren aan het werk van Stichting 3 maart ’45, dan zijn daarvoor verschillende mogelijkheden.

  • Wij zijn altijd geïnteresseerd in mensen die met ons mee willen denken om de herdenking op waardige wijze vorm te blijven geven.
  • Ook als u uw steentje bij wilt dragen aan het organiseren van de herdenking of andere activiteiten die de aandacht vestigen op het bombardement bent u van harte welkom om mee te denken en te helpen.
  • Wanneer u een bijdrage in financiële vorm wilt doen, dan kunt u doneren op rekeningnummer NL51 INGB 0006 9309 16, ten name van Stichting 3 maart -45.
  • En als u een persoonlijk verhaal, foto’s of artikelen wilt delen, mailt u ons dan op 3maart45@gmail.com.

Wij zien uw bijdrage, klein of groot, met belangstelling tegemoet.