Bezuidenhout en Coventry & Cross of Nails

Het Bezuidenhout en de stad Den Haag is met de ramp van 3 maart 1945  verbonden met het oorlogsverhaal van de Engelse stad Coventry uit 1940 via het internationaal Cross of Nails.

Bombardement op Coventry
Op 14 november 1940 bombardeerde een Duitse luchtvloot de middeleeuwse stad Coventry uit het Verenigd Koninkrijk. Bij het bombardement vielen ruim 500 burgerslachtoffers en werd een deel van de stad vernield waaronder de beroemde kathedraal van Sint-Michiels.

Ruïnes van de Kathedraal van Coventry in 1940 (bron: ww2today.com)

Cross of Nails als teken van verzoening
Bij de kathedraal gebeurde er iets bijzonders. In de puinhopen vond men door de hitte samengesmolten middeleeuwse spijkers in de vorm van een kruis, een “Cross of Nails”. Deze vondst bracht de aanwezige priesters ertoe dit te zien als een symbool van verzoening en geen wraak voor de vernietigingen.

Internationaal Cross of Nails gemeenschap
Vanaf dat moment is de kathedraal tot op de dag van vandaag bezig de boodschap van verzoening wereldwijd te verspreiden. Steden en kerken uit de gehele wereld zijn aangesloten bij deze roep om verzoening, herkenbaar aan het ‘Cross of Nails’  van de kathedraal van Coventry. In Nederland hebben naast Den Haag ook Rotterdam, Nijmegen, Middelburg, Arnhem en acht andere steden een Cross of Nails. De (inter)nationale verbintenis uit zich door wekelijks op vrijdagmiddag de litanie van verzoening te bidden of zingen.

Bezuidenhout en Cross of Nails
In 1995 is bij de herdenking van de 50-jarige historie van het bombardement op Bezuidenhout te 3 maart 1945 een “Cross of Nails” aan de kerken van het Bezuidenhout uitgereikt. Het Chapter House Choir van de Sint-Michielskathedraal zong bij de kerkelijke plechtigheid.

Het Cross rouleert jaarlijks tussen de Haagse protestante, rooms-katholieke en anglicaanse kerk , te weten de Christus Triumfatorkerk, de Driekoningengemeenschap van de r.k.-parochie Maria Sterre der Zee en de Anglicaanse kerk St. John & St. Philip.  Op de eerste vrijdag van de maand is op het Vredesplein aan de Parkstraat 65a om 13.15 uur een gebed, georganiseerd door de Haagse Gemeenschap van Kerken. De kerken en de wijkgemeenschap zijn op deze wijze met elkaar verbonden met hun Bezuidenhoutse verleden op 3 maart 1945.

De folder ‘Cross of nails in Den Haag’ (2020_DH_BZHkerken_CON_folder_update18feb20) vertelt het verhaal.