Stichting 3 maart ’45

Stichting 3 maart ’45 zet zich in voor blijvende aandacht voor de ramp en haar vele slachtoffers van het verwoestende bombardement op de wijk het Bezuidenhout op 3 maart 1945. De Stichting beoogt stil te staan bij de offers die zijn gebracht bij het terugwinnen van onze vrijheid en respect te betuigen aan hen die betrokken waren bij het bombardement van Bezuidenhout. In brede zin probeert de stichting aandacht te vestigen op het belang van vrijheid.

Jaarlijks organiseren wij de herdenking van het bombardement van 3 maart 1945, samen met organisaties en bewoners uit de wijk. Daarnaast ondersteunen we activiteiten die het verhaal van het verwoestende bombardement van 3 maart 1945 levendig houdt voor de huidige en toekomstige generatie in de wijk Bezuidenhout en de stad Den Haag.

Contact
Stichting 3 maart ’45
Jacob Mosselstraat 23 A
2595 RD Den Haag
e-mail: 3maart45@gmail.com
telefoonnummer: 06-15284173

Op internet is de stichting te vinden via: