Nieuws

De Stichting brengt driemaal per jaar een nieuwsbrief uit. Deze nieuwsbrieven kunt u ook automatisch ontvangen. Vul dan uw e-mailadres in via de link ‘ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen’ onderaan in de digitale nieuwsbrief (zie voorbeeld nieuwsbrief februari 2018).

Hieronder vindt u een overzicht van reeds uitgebrachte brieven:

Meer nieuws

Terugblik van het jaar 2018

Ahrens Fox nummer 6 uit Rotterdam

Tentoonstelling brandweerwagens bombardement Bezuidenhout op 112-dag Haaglanden (augustus 2018)
Op donderdag 23 augustus 2018 vond het evenement 112-dag Haaglanden in het Zuiderpark plaats. Op deze dag gaven de brandweer, politie en ambulance een kijkje in hun wereld. Een van de grootste stadsbranden van Den Haag en omstreken vond plaats op 3 maart 1945 bij het bombardement van Bezuidenhout. Tijdens de 112-dag was er een tentoonstelling over die verwoestende branden. De tentoonstelling vertelde niet alleen het verhaal van de impact van de bommen en de inzet van de brandweer. Heel bijzonder is dat vier antieke brandweerwagens getoond worden die in 1945 in het Bezuidenhout meegeholpen hebben met de bluswerkzaamheden.  De tentoonstelling is ingericht door Stichting 3 maart ’45 en Stichting Historisch Brandweermaterieel Haaglanden.  Enkele verhalen van de brandweer in die tijd zijn te lezen op onze website.

De tentoonstelling is een samenwerking van Stichting 3 maart ’45 en Stichting Historisch Brandweermateriaal Haaglanden. Zij hebben ook een maquette van de brandweerkazerne Theresiastraat uit 1945 in ere hersteld. [foto’s Stichting 3 maart ‘45]
Druk bezochte wandeling door historie Bezuidenhout en Haagse Bos tijdens Pareldag en Bunkerdag (juni 2018)
Afgelopen 9 juni stond de wijk Bezuidenhout in het teken van ‘Parels van Bezuidenhout’ en was het nationale Bunkerdag met bezoek van locaties van de Atlantikwall uit WOII. Deze Duitse verdedigingslinie liep ook door het Haagse Bos.  Tijdens de wandeling van de Stichting waren vele bezoekers verrast door wat er in het Bos aan oorlogssporen nog zichtbaar waren en wat zich afspeelden ruim 73 jaar geleden in de wijk.

Het verhaal van bombardement van 3 maart 1945 en bunkers in Haagse Bos is voor velen onbekend (foto Stichting 3 maart ’45)

BB45-verhaal aanwezig op Liberty Tour in Bezuidenhout (5 mei 2018)
Op Bevrijdingsdag zaterdag 5 mei kwam dit jaar weer een stoet van oude oorlogsvoertuigen van Keep them Rolling als onderdeel van de Liberty Tour met het bevrijdingsvuur naar Den Haag. De voertuigen doen oude herinneringen opleven van de intocht van de geallieerden (Prinses Irene Brigade) op 8 mei 1945 (zie hun verhaal bij BB45-bord 1). Stichting 3 maart ’45 was met een informatiestand aanwezig. Vele mensen kwamen genieten van dit stukje geschiedenis in de wijk! Meer info:  Liberty Tour .

In gesprek over de gevolgen van het bombardement op Bezuidenhout tijdens Dag van de Haagse Geschiedenis (foto: Stichting 3maart’45)

Dag van de Haagse Geschiedenis: volle belangstelling voor 3maart45-verhaal (april 2018)
Afgelopen zaterdag 14 april 2018 was het een lekkere drukte op het Plein. De Haagse historische verenigingen presenteerden zich aan het publiek. Ook de Stichting nam deel aan de Dag van de Haagse Geschiedenis. Er was veel belangstelling voor het verhaal van bombardement Bezuidenhout. Vooral de foto van de wijk uit 1946 met de gevolgen van de ramp op 3 maart 1945 trok veel aandacht (wijkfoto en meer is te zien op www.bb45.nl). Een groepje belangstellenden nam ook deel aan een rondleiding in de WO II-zaal bij het Haags Historisch Museum.

Waardige herdenking samen met mensen die het bombardement hebben overleefd (maart 2018)
Afgelopen zondag 4 maart 2018 stonden we samen met honderden mensen stil bij de slachtoffers van het bombardement van 3 maart 1945. Tijdens de herdenking legden overlevenden samen met de burgemeesters een krans. In de herdenkingsdienst en bij het concert werden verhalen verteld van de gebeurtenissen van die bewust zaterdag, nu 73 jaar geleden.  Hans Ouwerkerk was 3 jaar toen hij samen met zijn ouders en zusje in Bezuidenhout de ramp heeft meegemaakt. Wim Mertens vertelde van de belevenissen van diverse wijkbewoners die destijds in het verzet waren, in het bijzonder op de tijd dat het bombardement plaatsvond. Een verslag met foto’s, video en de toespraken van de herdenking is bij ‘Nieuws‘, bij ‘Video’s‘ en op www.bb45.nl (Hans Ouwerkerk en Wim Mertens) beschikbaar.
De Stichting 3 maart ’45 dankt u allen van harte dat u aanwezig was bij deze bijzondere herdenking. In het bijzonder willen we de mensen bedanken die op de dag zelf een waardevolle bijdrage hebben geleverd: de Scouting Haagse Hout, Stadsdeelkantoor Haagse Hout, Korfbalvereniging GKV, de Wijkbus Bezuidenhout, de Christus Triumfatorkerk en de Bezuidenhoutse kerken, Koninklijk Conservatorium, Bloemenhuis De Narcis, en de Politie Haaglanden. En met naam: Hans Ouwerkerk (toespraak), Karin Krens (omroeper), Wim Mertens (toespraak), J.P.  van Dorp (buschauffeur) en de kransleggers dhr.  Mooijman, mevr. Rutten-Keijzer, mevr. Soeters en mevr.  De Berk-Soeters.

Kranslegging herdenking Bombardement Bezuidenhout 2018 (foto: Koen de Lange)

Historisch wandelen met Gilde door grandeur van Bezuidenhout (maart 2018)
Rond de herdenking bood het Gilde Den Haag wandelingen aan door Bezuidenhout.  Onder leiding van een gids konden mensen kennismaken met de bijzondere architectuur en het verhaal achter het wisselende straatbeeld van oude en nieuwe huizen en de ontwikkeling van de wijk na de ramp van 3 maart 1945.  De belangstelling voor de wandelingen is groot. De wandelaars zijn zeer onder de indruk van de verhalen en op deze wijze kennis te maken met de historie van het Bezuidenhout en de stad Den Haag.

Onder leiding van de gids van het Gilde maakten mensen kennis met het Bezuidenhout en het verhaal van de ramp van 3 maart 1945 (foto: Stichting 3 maart ’45)
Tentoonstelling ‘Bezuidenhout in verzet 1940-1945’ en Lezing ‘Jan van den Ende, verzetsstrijder uit Bezuidenhout’ in Bibliotheek Haagse Hout (februari 2018)
In de Bibliotheek Haagse Hout was vanaf 15 februari tot 17 maart 2018 een kleine tentoonstelling te zien van ‘Bezuidenhout in verzet 1940-1945’. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren vele wijkbewoners actief in het verzet. In de vorm van een wandelkaart is een aantal van hen uitgelicht. De wandelkaart is met een toelichting te vinden op www.BB45.nl onder ‘de route‘. De tentoonstelling sluit aan bij het landelijk herdenkingsthema ‘Jaar van verzet’:  www.jaarvanverzet.nl.
Een van de verzetsstrijders uit Bezuidenhout was Jan van den Ende (1922 – 2008 ). Zijn vrouw Monique van den Broek vertelde in een lezing op 26 februari (en 5 maart) wat haar man Jan van den Ende heeft meegemaakt (zie ‘opgepakt voor verzet‘).  Jan woonde destijds met zijn ouders en zusje in de Wilhelmina van Pruissenstraat te Bezuidenhout en was een van de vier Haagse vogelliefhebbers die tijdens de oorlogsjaren de natuur opzochten. Hun verhalen zijn opgetekend in het ‘Geheim vogeldagboek 1940-1945’ van Henk Kortekaas en Hans Peeters (2014). In 1943 is Jan opgepakt en via het Oranjehotel op transport gezet via Kamp Vught naar Sachsenhausen in Duitsland. Zijn verhaal over het concentratiekamp is verfilmd in een documentaire ‘Retourtje Sachsenhausen‘, die wordt getoond.

Tentoonstelling en lezing ‘Bezuidenhout in verzet 1940-1945’ (foto: Stichting 3 maart ’45)

BB45-lezing ‘Ontdek de grandeur van Bezuidenhout’  in tehuis Cato Bezuidenhout (februari 2018)
Het Bezuidenhout is van oorsprong een wijk met veel grandeur. De statige herenhuizen aan de Bezuidenhoutseweg en in het Emmapark laten nog zien hoe de wijk er 80 jaar terug uit zag. Op donderdag 1 februari 2018 brachten we dit stukje grandeur weer terug in een tentoonstelling aan de bewoners van het tehuis Cato Bezuidenhout en wijkgenoten. Scholieren van het Christelijk Lyceum Zandvliet (buren van Cato) zijn in gesprek gegaan met de bewoners over hoe het straatbeeld in de wijk er vroeger uit zag, zowel vóór als ná het bombardement Bezuidenhout van 3 maart 1945.  Het bracht veel herinneringen bij de mensen naar boven en zodoende konden de scholieren ook nog veel van hen leren.

Scholieren in gesprek met wijkbewoners over verleden van Bezuidenhout (foto: Stichting 3 maart ’45)

Terugblik van het jaar 2017

kaarsen werden aangestoken bij het massagraf met slachtoffers van het bombardement Bezuidenhout 3 maart 1945 (foto: stichting 3 maart ’45)

Lichtjes voor omgekomen militairen en slachtoffers 3 maart 1945
Op kerstavond 24 december werd met kaarslichtjes een eerbetoon gehouden voor de omgekomen militairen en burgerslachtoffers van het bombardement Bezuidenhout tijdens de Eerste en Tweede wereldoorlogen, die liggen begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
De lichtjesavond kent in Nederland een traditie. Sinds kerstavond 1991 worden er in diverse plaatsen kaarsen ontstoken op de begraafplaatsen voor Canadese en andere militairen. Vorig jaar deden 263 begraafplaatsen mee verspreidt over heel Nederland. Vanaf 2016 gebeurt dit ook in Den Haag, georganiseerd door de Stichting Herdenking Militaire Erehof ’s-Gravenhage en de vereniging Able Compagnie, aangesloten bij Keep Them Rolling.
Op de Algemene Begraafplaats zijn drie grafplekken waar kaarsjes werden geplaatst. Op het een Militaire Erehof liggen 167 Nederlandse militairen begraven die in de meidagen van 1940 sneuvelden. Verderop liggen 22 Engelse militairen begraven die in de Eerste Wereldoorlog sneuvelden, veelal zeelieden van de Royal Navy die op onze kust aanspoelden. Tenslotte is er een massagraf van burgers die omkwamen bij het bombardement op de wijk Bezuidenhout op 3 maart 1945. Volgens verkregen informatie liggen daar 127 personen begraven.

Tijdens het expatfestival Haagse Hout geeft Lia van den Broek uitleg over BB45 verhaal met brandkaart van de wijk (foto: Gemeente Den Haag).

Expat festival Haagse Hout: ‘North meets South’
Op zaterdag 16 september konden expats uit de Haagse Hout en de stad tijdens een wandeling kennismaken met de wijken Benoordenhout, Bezuidenhout en tussenliggende Haagse Bos. Vanuit de Stichting hebben we (in het Engels) in twee wandelingen het verhaal van het bombardement verteld: de oorzaak met de V2-raketinstallatie en Atlantikwall in het Haagse Bos en de gevolgen van de verwoesting van de grandeur van Bezuidenhout. Het expatfestival is georganiseerd door de gemeente Den Haag vanuit het expatprogramma Haagse Brug i.s.m. lokale verenigingen uit Haagse Hout.

Wandel door historie Bezuidenhout tijdens Pareldag 2017
Op zaterdag 24 juni stond de wijk in het teken van ‘Parels van het Bezuidenhout’. Bewoners en gasten konden kennismaken met wat wijkbewoners aan kunsten en vrijwilligerswerk doen. Namens de Stichting 3 maart ’45 verzorgden wij twee wandelingen voor belangstellenden door de wijk en het Haagse Bos. Voor vele wijkgenoten was het een interessante belevenis om meer te horen van de geschiedenis van de wijk en waarom de huizen zo van leeftijd en architectuurstijl verschillen.

Studenten Conservatorium brachten muziek weer terug in Haagse Bos (foto Staatsbosbeheer)

Haagse Bosconcert bracht muziek terug tijdens Bunkerdag
Zaterdag 10 juni klonk weer muziek in het Haagse bos. Studenten van de afdeling Compositie van het Koninklijk Conservatorium maakten een speciaal muziekstuk,  geïnspireerd aan het historische verhaal uit de Tweede Wereldoorlog. Op diverse plekken op en rondom de Walther Boerweide konden de in grote getallen aanwezigen genieten van bijzondere klanken. Op deze weide werden vanaf het begin van de twintigste eeuw al mooie bosconcerten gehouden in de muziektent van Sociëteit De Witte op de Walther Boerweide. Het concert organiseerde de Stichting samen met het Koninklijk Conservatorium en Staatsbosbeheer.

Liberty Tour op Bevrijdingsdag in Bezuidenhout 
Op vrijdag 5 mei maakte een stoet van lopers en oude oorlogsvoertuigen met het bevrijdigingsvuur uit Wageningen en een tussenstop op de Koningin Marialaan in Bezuidenhout. De stoet werd muzikaal binnengehaald door de Prinses Irene muziekkapel. Na een korte stop werd het bevrijdingsvuur naar zijn laatste halte werd gebracht op het Malieveld. De voertuigen doen oude herinneringen opleven van de intocht van de geallieerden (Prinses Irene Brigade) op 8 mei 1945. Stichting 3 maart ’45 was met een informatiestand aanwezig.  We ontmoetten (wederom) diverse wijkbewoners die ons iets meer konden vertellen over het bombardement op Bezuidenhout. De herinnering is nog echt levend in de wijk !

Dag van de Haagse Geschiedenis 2017 (foto: Stichting 3 maart ’45)

BB45-verhaal aanwezig op Dag van de Haagse Geschiedenis
Op zaterdag 8 april nam de Stichting deel aan de Dag van de Haagse Geschiedenis. In de stand van de stichting konden bezoekers zich verdiepen in de brandkaart van het getroffen Bezuidenhout. Ook was er gelegenheid om een fietstocht te maken door het Haagse Bos en Bezuidenhout, wat een bezoeker uit het Westland ook deed. En kon men een rondleiding krijgen in de WO II-zaal en de rest van het Haags Historisch Museum. Een grote groep, waaronder engelstalige bezoekers, was geïnteresseerd in het oorlogsverleden van de stad.  Meer info: Dag van de Haagse Geschiedenis.

Vele bewoners brachten een eerbetoon aan de slachtoffers (foto: Koen de Lange, 5 maart 2017)

Herdenking 2017: verhalen van ooggetuigen stonden centraal
Zondag 5 maart stond de wijk Bezuidenhout stil bij het vernietigende vergissingsbombardement van 3 maart 1945. Een speciaal aandacht was er voor de verhalen van ooggetuigen. Want juist deze verhalen laten ons zien welke ramp er precies 72 jaar geleden in de wijk heeft plaatsgevonden en wat de gevolgen zijn voor de bewoners in de dagen en jaren daarna.
Zo las mevrouw Rieke – Neefjes  in de herdenkingsdienst in de Christus Triumfatorkerk een deel van de brief van haar moeder aan familie op 12 maart 1945. ‘Het is net of ze op deze wijze haar ervaringen van zich af wilde schrijven.’
In het Conservatorium deed de heer Koolschijn verslag van de fietstocht van Herman Hissink door het zwaar getroffen en in brand staande Bezuidenhout, opgetekend in het boek ‘Natuurlijk bestaat God’. Ondanks dat de heer Hissink probeerde ‘zo neutraal mogelijk te beschrijven van wat er is gebeurd’, kwam het verhaal na 72 jaar nog erg sprekend over. Het riep veel los bij de aanwezige ooggetuigen.
Wij zullen als Stichting de komende jaren blijvend aandacht besteden om deze verhalen een goede plek te geven in de historie van de gebeurtenissen op 3 maart 1945. (Een fotoverslag van de herdenking is te vinden onder Nieuws.)

Terugblik van het jaar 2016

(Foto: Stichting 3 maart ’45)

Eerbetoon oorlogsslachtoffers met kaarslichtjes
Op kerstavond 24 december waren we aanwezig bij het eerbetoon aan de oorlogsslachtoffers op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Op deze begraafplaats ligt, naast een militair erehof, ook een massagraf van 127 burgers die omkwamen bij het bombardement op de wijk Bezuidenhout op 3 maart 1945.
Het eerbetoon wordt tegelijkertijd op meer dan 140 oorlogsbegraafplaatsen in Nederland gehouden. In Den Haag is het een initiatief van Stichting Herdenking Militaire Erehof ‘s-Gravenhage en de vereniging Able Compagnie, aangesloten bij Keep Them Rolling. Namens de Stichting stak voorzitter Lia van den Broek samen met aanwezigen een kaarsje aan voor deze slachtoffers.

Oorlogssporen in Haagse Bos bij Bunkerdag
Op zondag 5 juni hebben we tijdens de Haagse Bunkerdag wijkbewoners laten kennismaken met de sporen van de Atlantikwall met bunkers in het Haagse Bos tijdens een wandeling.
In 2017 is de Stichting wederom aanwezig bij de Bunkerdag, die gehouden wordt op zaterdag 10 juni 2017.

Stichting infostand bij Liberty Tour
Op 5 mei maakte een stoet van wagens en lopers van de Liberty Tour met het bevrijdingsvuur uit Wageningen een stop op de Koningin Marialaan. De intocht werd georganiseerd ter ere van het 75-jarig bestaan van de Prins Irene Brigade. Stichting 3 maart ’45 was aanwezig met een infostand met toelichting op hoe destijds op 8 mei de geallieerden de stad in reden op de Bezuidenhoutseweg.

Kinderen vertellen 3 maart-verhaal door bij herdenking 2016
Wij kijken terug naar een waardige herdenking van de ramp van 3 maart 1945, gehouden op zondag 6 maart. Dit jaar hebben we veel aandacht voor het doorvertellen van het verhaal van deze tragische gebeurtenis aan de nieuwe, vaak jongere generatie. Kinderen van de Liduinaschool en de Vuurvlinder legden kransen namens de basisscholen. En ze vertelden ook wat ze gehoord hebben van hoe het bombardement het leven van de mensen toen heeft geraakt. Het verhaal gaat op deze wijze door (zie een fotoverslag bij ‘Nieuwsbrieven‘).

Stichting 3 maart ’45 ontvangt Gulden Klinker voor BB45 wandelroute

(Foto: Bart van Vliet, 11-02-2016)

De Stichting 3 maart ’45 heeft een Gulden Klinker van de gemeente Den Haag ontvangen voor de historische wandelroute door de wijk Bezuidenhout. De Gulden Klinker is een aanmoedigingsprijs voor initiatieven van Hagenaars voor een schone, leefbare en gezellige buurt.
Het feest werd voortgezet in het nieuwe schoolgebouw van het Christelijk Lyceum Zandvliet.  Scholieren gaven gasten uitleg van de wandelroute. Ter ere van het 90 jaar jubileum van Zandvliet in Bezuidenhout heeft de Stichting een historische foto van het schoolgebouw uit 1941 cadeau gegeven. Een fotoverslag is te zien hierboven bij ‘Nieuwsbrieven‘.

De Gulden Klinker is ingestraat bij wandelbord 1 aan de Bezuidenhoutseweg tegenover Zandvliet door Pepijn van der Vliet (Stichting 3 maart ’45), wethouder Boudewijn Revis en drie scholieren (Christelijk Lyceum Zandvliet), met op de achtergrond voorzitter Lia van den Broek (Stichting).