Grote wonden in oude wijk 1955

Het Vaderland 3 maart 1955: Grote wonden in oude wijk

Wederopbouw Bezuidenhout krijgt nu vorm

Kale en zwart geblakerde muren van woonhuizen, winkels, en gebouwen was het enige, dat in vele straten van het zo zwaar getroffen Bezuidenhout nog overeind stond en jaren lang hebben enorme puinbergen in dit gebied ons nog aan die zwarte dag in de Haagse historie doen herinneren. Nu, tien jaar later is men druk bezig de wonden te helen, hoewel nog steeds enorme vlakten herinneren aan dit alles vernietigende bombardement, wat misschien niet zo fataal geweest zou zijn, als een navigator van de RAF zich niet had vergist.

In verband met een gebrek aan navigators werd nl. een bommenwerper vooruit gezonden met aan boord een navigator. Deze man zou de vier hoeken van het gebied waar binnen het doel lag; in dit geval Marlot, waar de Duitse hoofdkwartieren waren gevestigd, markeren met fakkels. De bemanningen van de hierachter vliegende bommenwerpers hadden dus niets anders te doen dan hun last te laten vallen binnen het door deze fakkels afgebakende gebied. Helaas, de navigator vergiste zich, met het afgrijselijke gevolg, dat de bommen blindelings neerdaalden op rustige woon- en winkelwijken van het Bezuidenhout in plaats van op de Duitse stafkwartieren in Marlot.

Markante punten verdwenen
Welk een uitwerking deze vernietiging op de bevolking had en welke gebeurtenissen zich hierna afspeelden, komt duidelijk genoeg in nevenstaand artikel tot uitdrukking. Hoe de uitwerking van het bombardement zelf was, kon men de eerste uren nog niet direct vaststellen.

Terwijl de bewoners zich in een wilde vlucht in veiligheid trachtten te stellen loeiden overal de vlammen omhoog, vlammen die hun vurige tongen uitstrekten van Korte Voorhout, de Prinsessegracht, de Nieuwe Uitleg, naar de Laan v. N.0.Indië, Bezuidenhoutseweg, Theresiastraat, Juliana van Stolberglaan. 1e v.d. Boschstraat, Emmastraat, Schenkkade, Louise de Colognystraat en nog vele omliggende straten.

Pas toen de rook van de branden en het stof van het neerstortend puin waren opgetrokken en de laatste vlammen waren gedoofd, kon men de balans opmaken.

Volkomen weggevaagd was de eens zo gezellige winkelstraat van het Bezuidenhout, het centrum van dit kwartier eigenlijk, de Theresiastraat en ook in de 1e Van Den Boschstraat en Juliana van Stolberglaan bleef niet veel overeind staan.

Maar behalve deze woon- en winkelstraten verdwenen ook vele markante punten uit dit gebied. Aan de Korte Voorhout gingen de Princesse Schouwburg, de provinciale griffie, het gerechtshof en het kantoor van de Nat. Levensverzekeringsbank in vlammen op alsmede het Franse gezantschap en de woning van de commissaris der Koningin, de Boskantkerk in de onmiddellijke nabijheid, waarvan de restanten van de voorgevel ons er aan herinneren, hoe deze kerk er eens heeft uitgezien en het hotel Paulez tegenover de schouwburg. Voorts ging aan de Nieuwe Uitleg café de Posthoorn en over de Boschbrug het oude “Wachtje” verloren. Ook de Wilhelminakerk aan de Schenk viel ten offer aan het verwoestende vuur en volgde daarmee de kerk van Onze Lieve Vrouwe van Goede Raad aan de Bezuidenhoutseweg, die een week eerder door bommen zwaar werd vernield. Het politiebureau aan de Louise Henriëttestraat veranderde in een puinhoop, evenals de huishoudschool en de Engelse kerk in de 1e Van den Boschstraat. Een dag eerder hadden bommen voorts gaten geslagen in de Van Linschotenstraat en de Joan Maetsuyckerstraat.

Wanneer we nu rondwandelen door het getroffen gebied, tenminste voor zover dat mogelijk is, want grote hopen steen en zand beletten ons veelal de doorgang, zij het dan, dat dit geen resten puin zijn van het bombardement, maar de nieuwe materialen voor de herbouw van het Bezuidenhout, dan zien we toch, dat vele wonden zijn geheeld en dat er nu hard wordt gewerkt het zo te maken, dat over enige jaren de sporen van de verwoesting voor een groot deel zijn uitgewist.

Langs de Bezuidenhoutseweg zien we, dat de kerk van 0. L. V. van Goede Raad haar voltooiing begint te naderen. De toren doet ons uit de verte al zien, waar we de kerk kunnen vinden. Vlak daarbij staat het nieuwe gebouw van de vakschool voor meisjes en wanneer we dan door kuilen, maar ook over de nieuwe straten verder trekken, zien we langs de Laan v. N.0.Indië de grote winkelblokken met daarboven de flats, die ruim een jaar geleden gereed kwamen. In de Theresiastraat noordelijk van de Laan v. N.0.Indië zijn alweer nieuwe woonblokken verrezen, hoewel ook hier nog open terreinen liggen. In de Spaarwaterstraat staan nieuwe flats tegenover de eveneens nieuwe Van Hoogstratenschool. In de 1e Van den Boschstraat schiet een nieuw regeringsgebouw uit de grond; in de Jac. Mosselstraat en Amalia van Solmsstraat hebben woonhuizen de plaats van het puin weer ingenomen en ook op de hoek Laan v. N.0.Indië en Jul. v. Stolberglaan is een prachtig blok flats verrezen.

Hoewel in de Cornelis Houtmanstraat weer woonhuizen zijn gebouwd is de hoek op het Bezuidenhout nog niet bebouwd, zij dat hier alleen een tijdelijke kapel staat.

Zuidelijk van de Laan v. N.0.Indië is vrijwel nog niets herbouwd, maar wel is men druk bezig met de aanleg van straten en rioleringen. Reeds is een gedeelte van de Theresiastraat in dit gebied gereed, waar in de toekomst weer winkels met daarboven woonflats zullen verrijzen, alsmede een bioscoop op de hoek van de Laan v. N.0.Indië. Er staan tientallen bouwplannen voor dit, nu nog kale stuk grond op het programma, waarover echter reeds vele malen is geschreven, zodat het niet nodig is hierover in herhaling te treden.Tenslotte zij dan nog vermeld, dat de politie in het Bezuidenhout ook weer een eigen onderdak heeft, in het voormalige Aramco kantoor, dat destijds vrijwel onbeschadigd uit de verwoestingen tevoorschijn kwam.