Meer weten

… over het bombardement Bezuidenhout maart 1945

Over het bombardement zijn door de jaren heen enkele boeken en artikelen verschenen. Hieronder treft u enkele links. Ook kunt u terecht bij een aantal instanties waar u zelf verder op onderzoek kunt gaan.

Instituten voor nader onderzoek

 Bibliotheek Haagse Hout
In de Bibliotheek Haagse Hout aan de Theresiastraat 195 is veel informatiemateriaal (boeken en filmmateriaal) te leen over het bombardement op het Bezuidenhout in 3 maart 1945 en het Haagse leven in die tijd. Meer informatie op: www.bibliotheekdenhaag.nl.

Haags Gemeentearchief: beeldbank en studiezaal
Het Haags Gemeentearchief bewaakt het archief van Den Haag en Leidschendam-Voorburg. Het heeft een bron aan documenten en beelden over het leven in het Bezuidenhout en het bombardement op 3 maart ’45. De collectie bestaat onder meer uit materiaal dat door particulieren aan de Stichting is aangeboden. Door dit aan het Gemeentearchief te overhandigen blijft de documentatie over het bombardement goed bewaakt. Veel materiaal is online beschikbaar: www.haagsebeeldbank.nl.
In de Studiezaal, gevestigd in het Atrium van het Stadhuis Den Haag, kunt u materiaal inzien wat niet openbaar is. Meer informatie: www.haagsgemeentearchief.nl.

Koninklijke Bibliotheek
De Koninklijke Bibliotheek bezit vele boeken en beeldmateriaal over Bezuidenhout en het bombardement van 3 maart 1945.  Meer info: www.kb.nl

Libertum: Verzetsmuseum Zuid-Holland nieuwe stijl  (Gouda)
In Gouda is het nieuwe museum Libertum: het centrum voor vrede en vrijheid. In 2021 opent hij de deuren van zijn vaste expositie ‘Freedom Experience’. Het Libertum is een voortzetting van het Verzetsmuseum Zuid-Holland, waar aan de bezoeker middels foto’s, objecten en documenten het verhaal verteld van de schending van mensenrechten in de Tweede Wereldoorlog en nu.  Het Libertum is gevestigd in het cultureel hart van Gouda: de Chocoladefabriek, ‍Klein Amerika 20. Meer informatie: www.libertum.nl.

Nationaal Comité 4 en 5 mei
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei zet zich in voor de herdenking van alle oorlogsslachtoffers in Nederland en vraagt aandacht voor de vrijheid waarin wij kunnen leven. Jaarlijks organiseren zij de nationale herdenking op 4 mei op de Dam in Amsterdam en activiteiten rond bevrijdingsdag op 5 mei. Op hun website is veel informatie te vinden hierover. Ook staat daar een overzicht van alle oorlogsmonumenten in Nederland: www.4en5mei.nl.

Boeken

Op de website van De Koninklijke Bibliotheek bij het dossier Bezuidenhout is een literatuuroverzicht te zien. Vanuit de Stichting 3 maart ’45 zijn twee boeken verschenen. Beide boeken zijn niet meer verkrijgbaar, maar wel te leen via de Bibliotheek Haagse Hout te Den Haag.

3 Maart Bezuidenhout
In het kader van het 50 jarig herdenking van het bombardement op het Bezuidenhout heeft de Stichting een gedenkboek uitgebracht. Tijdens het jubileum is een uitgebreide tentoonstelling vertoond van foto’s en documenten van de wijk in die tijd en het bombardement. Het boek laat de catalogus van de tentoonstelling zien en foto’s en teksten van de herdenking die op 3 maart 1995 zijn uitgesproken.

Doll-Gras, J.M.J, c.s., 3 Maart Bezuidenhout, Stichting 3 maart ’45-’95, Den Haag, 1995. 

Boodschap aan de bevolking van Den Haag
Er zijn vele verhalen over het hoe en waarom van het mislukte bombardement. In 2009 heeft de Stichting 3 Maart 45 onderzoek uit laten voeren naar de oorzaken, gevolgen en nasleep van het bombardement en dit in boekvorm uitgebracht: ‘Boodschap aan de bevolking van Den Haag’ door Carlo Tinschert. Aan de hand van zeer uiteenlopende bronnen wordt een uitgebreid beeld geschetst van de periode dat de inwoners van Den Haag en omstreken werden gebruikt als menselijk schild voor het vergeldingsoffensief met de V2’s.

Tinschert, Carlo, Boodschap aan de bevolking van Den Haag – Oorzaken, gevolgen en nasleep van het mislukte bombardement op het Bezuidenhout, 3 maart 1945, uitgave SDU, Den Haag, z.j.

Websites

Website Bombardement Bezuidenhout ’45
Op de website www.bb45.nl vindt u veel informatie over het bombardement en de verwoestende invloed die het op de wijk had. Tevens vindt u daar ook wandelkaarten met de route langs de informatieborden en de Tweede Wereldoorlog wandeling door het Haagse Bos. De site is verder ook aangevuld met informatie over de historie van de wijk en specifiek voor kinderen is een aparte Kids Tour ontwikkeld. De website is een initiatief van Stichting 3 maart ’45.

Overige websites:
Haagse Herinneringen: Bezuidenhout, het vergissings bombardement
V2-Platform: V2-Raketten boven Den Haag
Wikipedia: Bombardement Bezuidenhout
Beeldbanken: Bombardement Bezuidenhout
Nederland in de Tweede Wereldoorlog: Den Haag 3 maart 1945
Bombardement op het Bezuidenhout in Den Haag – 3 maart 1945
Krantenarchief Delpher

Foto’s van Bezuidenhout in de oorlog:

Nationaal Archief: Fotocollectie Rijksvoorlichtingsdienst: Bombardement Bezuidenhout
Nederlands Instituut voor Militaire Historie

Artikelen uit 1945

Het Parool, 5 maart 1945: Den Haag zwaar getroffen
De Waarheid, 5 maart 1945: Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel…
Het Parool, 6 maart 1945: Den Haag geteisterd
Trouw, 7 maart 1945: De tanden op elkaar
De Fakkel, 7 maart 1945: 3 maart 1945 Rouwdag voor Den Haag
Kleine krant van ons volk, 8 maart 1945: Het paard van het Bezuidenhout
De Bevrijding, 9 maart 1945: Helpt de slachtoffers van Bezuidenhout
Vrij Wassenaar, 10 maart 1945: De ramp van het Bezuidenhout
Trouw, 13 maart 1945: Het bombardement van Den Haag
Het Parool, 13 maart 1945: Het Haagsche drama