Kom overleggen met de politie over haar prioriteiten in de wijk

Beste Wijkbewoner,
Als politie Overbosch doen wij er alles aan om, met onze partners, de wijken in Haagse Hout veilig en leefbaar te houden. In veel zaken die wij oplossen speelt een wijkbewoner een cruciale rol als aangever, doorslaggevende getuige of zelfs als aanhouder van de dader van een misdrijf. Als politie hebben wij veel werk en moeten we prioriteiten stellen, maar samen kunnen we veel bereiken.

We nodigen u graag uit om met ons van gedachten te wisselen over veiligheid en leefbaarheid in de wijk en hoe we elkaar blijven vinden.

U bent van harte welkom om op 31 oktober 2018 hierover in gesprek te gaan. We starten om 19:00 uur en sluiten om 22:00 uur af. Locatie Hoofdkantoor Aegon, Aegonplein 50 in Den Haag.