Nominatie Burgerhulpverlening Bezuidenhout voor Haagse Succes Award 2017

De vrijwilligersorganisatie Burgerhulpverlening Bezuidenhout (BB) is genomineerd voor de Haagse Succes Award 2017. De winnaar van deze Award wordt op 14 oktober a.s. bekendgemaakt in het Wijk- en Dienstencentrum aan de Johannes Camphuysstraat 25 in Den Haag.

De Burgerhulpverlening Bezuidenhout (BB) zet zich al jaren in om de 6-minuten-zone, die in 2016 officieel werd geopend, in stand te houden en verder uit te breiden in Bezuidenhout. In een 6-minuten-zone zijn voldoende AED’s en hulpverleners beschikbaar om in geval van een hartstilstand zo snel mogelijk een reanimatie te kunnen starten. Van de 82 aanwezige AED’s zijn er inmiddels 39 aangemeld bij Hartveilig Wonen.

Mochten wij de Haagse Succes Award winnen dan wordt dit bedrag benut om onze 6- minuten-zone in stand te houden en uit te breiden.  Het is daarom van belang dat zoveel mogelijk mensen aanwezig zijn om op ons te stemmen.

Graag nodigen wij u uit om op 14 oktober om 14.00 uur aanwezig te zijn. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Graag tot dan.

Met burgerhulpgroeten,
Jurriaan Wouters
Burgerhulpverlening Bezuidenhout
www.burgerhulpverlening-bezuidenhout