Geheugen van Bezuidenhout : Kerken

 

Engelse kerk   3e Van den Boschstraat,  (niet meer bestaand) okt 1933

In 1872 liet John Abraham Tinne bij de 1ste en 2de van den Boschstraat in het Bezuidenhout een stenen kerkgebouw verrijzen. Hij werd in 1873 gewijd door de Bisschop van Nottingham en kreeg toen de huidige naam. John en Philip waren de vader en grootvader van Tinne. Toen de Duitsers op 10 mei 1940 Nederland binnenvielen werd de kerk gesloten. Er werden in het geheim tijdens de oorlog bij mensen aan huis diensten gehouden. Tijdens het bombardement op het Bezuidenhout werd ook de kerk vernield.

Goede Vrijdagkerk  Bezuidenhoutseweg,                                (niet meer bestaand) ca 1961

Nederlandse Hervormde Kerk

In eerste instantie werd in 1948 de Goede Vrijdagkapel gebouwd. (Architect van der Kloot Meyburg 1948)   In 1960 nam men de Goede Vrijdagkerk in gebruik. De kapel werd vanaf dat moment een nevenruimte van de Goede Vrijdagkerk. Op 31 december 1972 buiten gebruikgesteld als Goede Vrijdagkerk. Daarna van 1973 tot 1988 Synagoge. In 1988 gesloopt.

“Direct na de oorlog waren er diensten in een gebouw in
de De Carpentierstraat, naar ik meen een voormalige Synagoge. Toen op de hoek Cornelis Houtmanstraat- Bezuidenhoutseweg de kapel Origo werd gebouwd, verplaatsten de diensten zich
daarheen.  Dominee De Wilde was de wijkpredikant. Onder zijn leiding werd gestart met de plannen naast de kapel een grotere kerk te bouwen, de latere Goede Vrijdagkerk. Rond 1961 werd de kerk in gebruik genomen. In die periode waren achtereenvolgens ds Van Andel en ds Van Es de wijkpredikanten. De huishoudelijke
zaken waren in handen van de kosteres, mevrouw Koornhof.  Op 1
januari 1973 werd de Goede Vrijdagkerk gesloten. De kerk en
kapel zijn inmiddels afgebroken.”

 

Liduinakerk met pastorie  Schenkkade,                                     (niet meer bestaand)   ca 1930

Deze grote kerk in neoromaanse vormen en een toren met spits werd plechtig ingewijd op 7 september 1926. De architect was J.C.F. Margry, die ook één van de architecten van de Sint Agneskerk aan de Beeklaan was. Bij het bombardement op het Bezuidenhout op 3 maart 1945 werd de kerk zwaar beschadigd. Opgekalefaterd en zonder spits bleef de kerk in gebruik totdat zij in 1977 werd gesloopt.

Koningin Sophiestraat 45 R.K. Liduinakapel

Gebouwd ter vervanging van de gesloopte St. Liduinakerk aan de Schenkkade. Deel kantoor- c.q. appartementengebouw. Kerkzaal op begane grond. (Architect Kraayvanger  1979) Buiten gebruik ongeveer halverwege jaren 2000.

 

Maranathakerk.   Zijgevel van Van Heutszstraat 6,  (niet meer bestaand)   ca 1960

Gereformeerde Kerken in Nederland.  Ingebruikname 1948 en gesloten 1962.  Architect  B.T. Boeyinga,

 

Christus Triumfatorkerk

Meer informatie Wikipedia

 

De nieuwe R.K. kerk O.L. Vrouwe van Goede Raad op de hoek van de Bezuidenhoutseweg,                                                    ca 1960 foto Maarseveen, Dick van

Meer informatie over de oude kerk Wikipedia

“Na het bombardement werden er diverse noodkerken ingericht. Eerst in de sorteerzaal van het postkantoor aan de Laan van Nieuw Oost Indië en in enkele panden aan de Bezuidenhoutscheweg, o.a. nr. 60. Later werd een garage aan de Altingstraat als kerk ingericht.

Altingstraat 42, interieur van een der noodkerkjes van Onze Lieve Vrouwe van Goede Raad, die na het bombardement van 3 maart 1945 in gebruik werden genomen ca 1946 foto G.J. Dukker

Later, in de jaren vijftig werd een voormalige marineloods tot kerk omgebouwd en deze werd aan de Mariastraat geplaatst. In deze knusse kerk heeft de O.L.Vr. van Goeden Raadparochie gekerkt tot in 1956 de nieuwe kerk aan de Bezuidenhoutscheweg was gebouwd.”

 

Wilhelminakerk  Louise de Colignyplein 6,   (niet meer bestaand) ca 1906

De Wilhelminakerk aan het Louise de Colignyplein in Den Haag was de achtste protestantse kerk in die stad.

De kerk werd in 1906 gebouwd door de fa. G van Leeuwen. In 1913 werd er een orgel geplaatst. Het kerkgebouw werd tijdens het Bombardement op het Bezuidenhout op 3 maart 1945 gebombardeerd. Het schip van de kerk werd verwoest en de toren werd zwaar beschadigd. Het gebouw werd in april 1946 gesloopt.

 

De nieuwe Wilhelminakerk   Juliana van Stolberglaan 9,   (niet meer bestaand)    ca 1965

De in 1954 gebouwde Wilhelminakerk was de tweede Wilhelminakerk in de stad.

De kerk situeerde zich op de hoek van de Juliana van Stolberglaan en de Louise Henriëttestraat. Er kwam in 1956 een 1-klaviersorgel en in 1968 een groter orgel van de fa. H J Vierdag. De kerk werd aangekocht door Bouw- en Aannemingsbedrijf Teerenstra BV, die op de plaats van de kerk 56 woningen en een parkeergarage bouwde, nadat hij in 1998 gesloopt was.

Een kleurige glaswand uit de Wilhelminakerk werd behouden en in 1962 in de Christus Triumfatorkerk geplaatst.

 

Spaarwaterstraat, nieuwe kerkgebouw van de Christelijke gereformeerde kerk van ‘s-Gravenhage Centrum, op 12 december 1980 in gebruik genomen dec 1980

Voormalige Christelijk Gereformeerde Kerk Eben Haezer, sinds 2003 Synagoge.

Synagoge in de Carpentierstraat  (niet meer bestaand)1938

Nederlandse Israëlitische Gemeente.  Ingebruikname 1938. Architect J.S. Baars en J. Hegt.

Buiten gebruik gesteld. Later gebruikt als bioscoop. Ook gebruikt door Vrijzinnige Protestanten. Gesloopt in 1994. Ter plaatse nu woningen.

Synagoge in de Cornelis Houtmanstraat.

Op 31 december 1972, vond de laatste dienst plaats in de Goede Vrijdagkerk. In 1974 werd het complex verkocht aan de Nederlands Israëlitische Gemeente van ‘s-Gravenhage, die in de voormalige kapel een synagoge inrichtte. De Asjkenazisch-joodse gemeente verhuisde naar dit voormalig kerkgebouw. De nieuwe synagoge werd op 30 september 1986 formeel ingewijd in in aanwezigheid van koningin Beatrix. Dit complex is in 1988 gesloopt. Daarna is er een flatgebouw gebouwd, op de plaats van de voormalige Goede Vrijdagkerk. Onderin dit flatgebouw zijn de synagoge en de kantoren van de joodse gemeente gevestigd, ingang aan de Cornelis Houtmanstraat.

 

Heeft u extra informatie, foto’s, film of verhalen stuur dan als je blieft email naar  geheugen@bezuidenhout.nl

Een Bezuidenhout site